วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทำไมพระถึงใส่จีวรสีไม่เหมือนกันครับ

เปิดอ่าน 1413 ครั้ง

ทำไมพระถึงใส่จีวรสีไม่เหมือนกันครับ สีจีวรบ่งบอกอะไรครับ


บางทีก็ยี่ห้อไม่เหมือนกัน บางทีก็คุณสมบัติไม่เหมือนกัน บางวัด กำหนดให้ห่มสีใดสีหนึ่ง เป็นกติกาของตน ห่มสีอื่นไม่ได้ เหมือนนักเรียนที่แต่งกายไม่เหมือนกัน ทั่วไป พระที่สังกัดมหานิกาย คือสายวัดมหาธาตุ วัดโพธิ์ วัดเบญจ. ห่มสีเหลืองเป็นหลัก มีสีอื่นบ้าง เช่น สีราชนิยม พระที่สังกัดธรรมยุติกนิกาย คือ สายวัดบวรนิเวศ วัดราชา วัดเทพศิรินทร์ เป็นต้น ห่มสีกรัก เป็นหลัก


สีของจีวรและรูปแบบการห่มจีวร ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวงการของสงฆ์ มักจะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมิใช่น้อยเลย ข้อถกเถียงเรื่องสีและวิธีการห่มจีวรนั้นมีกันมานานแล้ว และก็จะมีกันต่อไปเรื่อยๆ การห่มจีวรจึงไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิด เป็นเพียงรูปแบบการปกปิดร่างกายของพระภิกษุสงฆ์ที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย แตกต่างกันไปตามความคิดความเชื่อของท้องถิ่นและบุคคล ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ข้อวัตรปฏิบัติต่างหาก พระสงฆ์ท่านไม่ได้แยกสีของจีวร แต่โยมมักนำเอาสีของพระไปสร้างความแตกต่างและหาข้อเปรียบเปรียบเทียบ

ตอบกระทู้