วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

คนแต่งเพลงล้อเลียนศีลและพระบาปใหมครับ

เปิดอ่าน 1182 ครั้ง

คนแต่งเพลงล้อเลียนศีลและพระบาปใหมครับ *-*


ความจริงแล้วการแต่งเพลงดังกล่าว จัดว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะเป็นการล้อเลียนพวกมารศาสนา แต่อย่าลืมว่าคนไทยเราเป็นพุทธศาสนิกชน ที่ส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ที่มีสาวกเป็นพระสงฆ์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ควรแยกกันให้ออกระหว่างความดีกับความชั่ว ขาวกับดำ การแต่งเพลงล้อเลียนลักษณะนี้เปรียบเสมือนนำสิ่งที่ดี มาเป็นสัญลักษณ์ของความเลว ทำให้ศาสนามัวหมองไปด้วย จริงอยู่ ถึงแม้ว่าเพชรจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเพชรอยู่ก็ตาม แต่เสียความรู้สึกกันเปล่า ๆ สำหรับพุทธศาสนิกชน ถามว่าบาปไหม?บาปคือการกระทำ อันส่งผลเสีย หรืออาจจะส่งผลเสียต่อผู้อื่น การแต่งเพลง ในการเอาพระธรรมมาล้อเลียน จริงอยู่ว่า อยู่ภายใต้ชื่อว่าการล้อเลียน แต่ ความมุ่งหมายของมัน อาจทำให้ผู้คนได้อ่าน และสามารถคิดวิเคราะห์ตามเหตุผลของเนื้อเพลงไปด้วย

ตอบกระทู้