วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การปลงอาบัติ พระทำอย่างไรกันหรือค่ะ

เปิดอ่าน 1196 ครั้ง

เมื่อพระทำผิดเป็นอาบัติ และพระมีการปลงอาบัติ พระทำอย่างไรกันหรือค่ะ และเพื่ออะไรค่ะ


การปลงอาบัติ คือการแสดงความคิดของตนเองเพื่อเปลื้องโทษทางพระวินัย และปลงอาบัติใช้เรียกการที่พระภิกษุผู้ทำผิดพระวินัยแสดงความผิดของตนต่อพระภิกษุรูปอื่นซึ่งมิได้ทำผิดร่วมกับตน เป็นการเปิดเผยความผิดของตนให้ผู้อื่นทราบ และเปลื้องตนให้พ้นจากอาบัตินั้นๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แสดงอาบัติ ก็ได้ ดังนั้นการปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ แม้จะไม่ได้ล่วงละเมิดพระวินัยแต่ก็ปลงอาบัติกันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในกรณีที่ตนทำผิดพระวินัยโดยไม่รู้ตัว อาบัติที่สามารถเปลื้องได้โดยการปลงอาบัติ คืออาบัติที่เกิดจากการละเมิดพระวินัยเล็กน้อยส่วนอาบัติที่หนักมีโทษมากไม่อาจเปลื้องได้ด้วยการปลงอาบัติ สรุปง่ายๆว่าการปลงอาบัติเป็นเพียงวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุ สารภาพความผิดต่อกัน และว่าต่อไปผมจะไม่ทำผิดวินัยข้อนี้หรือข้อวัตรปฏิบัติอื่นๆ

ตอบกระทู้