วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เอาของสงฆ์โดยไม่ได้ขออนุญาติ เพิ่งรู้ว่าเป็นบาป ควรทำอย่างไรดีค่ะ

เปิดอ่าน 1224 ครั้ง

เมื่อหลายปีก่อนดิฉันเคยเด็ดผลของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผลเป็นเหมือนไก่ ให้ลูกดูโดยไม่ได้ขออนุญาติจากใคร จากกุฏิเจ้าอาวาส เพิ่งรู้ว่าบาป เมื่อตอนได้ศึกษาธรรม ควรทำอย่างไรดีค่ะ


มีใครที่ไม่เคยทำบาป บาปบุญเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต บางครั้งจิตเป็นกุศล บางครั้งเป็นอกุศล เป็นธรรมชาติอย่างนั้น ทำบาปไปแล้ว อย่าให้จิตย้ำคิดย้ำทำในบาปนั้น จะกลายเป็นอาจิณณกรรมด้านอกุศลได้ ส่วนบุญให้ย้ำคิดย้ำทำบ่อย ๆ บาปลืมมันซะ เอวัง


ของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้น คือของในวัดทุกอย่างที่มีคนนำมาถวายเป็นของสงฆ์แล้ว แม้แต่ดอกไม้ ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว เอามาทำฟืนบ้าง แม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้ว ก็เป็นของสงฆ์ มีผลเสมอกัน จะเป็นบาปหรือไม่แล้วแต่เจตนาของผู้กระทำ - รู้อยู่ว่าของนั้นมีเจ้าของ - มีเจตนาจะถือเอาสิ่งนั้น - พยายามถือเอาสิ่งนั้น - ได้ของสิ่งนั้นมาด้วยความพยายาม


เมื่อเราสำนึกผิดแล้ว และที่เราทำผิดเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วไม่มีทางใดเลยหรือค่ะ ที่จะทำให้กระทำนี้ให้เป็นอโหสิกรรมได้


ใจเรานี่เเหละที่ไปบันทึกเรื่องไม่ดีไว้เอง จิตเป็นสภาวะที่สั่งสมกรรมและวิบาก เราไปสั่งสมมันเอง เหมือน file ที่เราพิมพ์ครั้งเดียว แต่เปิดอ่านมันหลาย ๆ ครั้งต่อวัน อ่านเสร็จก็ save save save ทับกันทุกวี่วัน อโหสิกรรมหรือไม่อโหสิ ก็ตรงใจนี่เเหละ ง่าย ๆ ก็ทำอะไรคืน แล้วก็ลืมซะ ชีวิตมีทางไปข้างหน้าอีกเยอะ

ตอบกระทู้