วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 1140 ครั้ง

อยากทราบว่าพระไตรปิฎกที่สังคายนามากันหลายครั้ง มีฉบับไหนที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจง่าย เหมือนอ่านหนังสือธรรมดาๆเล่มหนึ่ง และพระไตรปิฎกของทางมหายานแตกต่างจากเถรวาทมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณค่ะ


พกศรัทธาไว้ใช้สอยมาก ๆ ความเพียรจะตามมา ควรมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการอธิบายด้วย ง่ายสุด ควรเริ่มจาก "พุทธธรรม" ของ ป.อ.ปยุตโต จากนั้นขยับเป็น "วิสุทธิมรรค" จากนั้นเป็น "พระไตรปิฎกฉบับประมวลธรรม" ของมหาจุฬา สงสัยก็อ่านเพิ่มเติมจากฉบับของมหามกุฏ ที่มีอรรถกถาด้วย พระไตรปิฎก ไม่สามารถเทียบกับหนังสือทั่วไปได้ เพราะเป็นพระศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องแสดงถึงพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

ตอบกระทู้