วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

น้ำตาของคนดี..เพื่อความดี(โดย...กระต่ายใต้เงาจันทร์)

เปิดอ่าน 1936 ครั้ง

มันไม่ยาก...ที่จะเป็นคนดี ..แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะยืนหยัด เพราะ การเป็นคนดี ต้องใช้ความอดทน สติปัญญา ความมั่นคง เหตุเพราะว่า ทุกชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อยินยอม รองรับความเลวของคนบางคน บางครั้ง คนดี ก็พ่ายแพ้เสียน้ำตา เหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอย่างมากมาย นำ้ตาของคนดีจึงมิเคยแห้งหาย ยังคงต้องไหลพรู อยู่อย่างนั้น เพื่อชำระ-ชะล้างสิ่งที่เรียกว่า ความเจ็บปวด ที่มีทั้งหมดให้ออกจากใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้มีแรงใจ รองรับความรู้สึกของคนบาป น้ำตาของคนดีจึงมิเคยแห้ง จืดจางและ เหือดหาย แต่ก็มิได้อ่อนแอ หรือท้อแท้ เพราะ การเป็นคนดีนั้น คือ คุณค่าของคำว่า ''ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จงเป็นคนดีเพื่อความดี'' ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา๑๔.oo น. สุภ้ชชา พันเลิศพาณิชย์


แม้มือจับหญ้าคายังโดนบาดได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ผู้ออกบวชถ้าไม่ประพฤติปฎิบัติดี ย่อมตกนรกอเวจีได้


เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยใจ ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังได้ด้วยใจเช่นกัน

ตอบกระทู้