วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายและชมรมสวดมนต์วันเสาร์ เชิญร่วมไหว้พระสวดมนต์ปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชา ณ.โบราณสถานเชียงแสน

เปิดอ่าน 3327 ครั้ง

วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายและชมรมสวดมนต์วันเสาร์ เชิญร่วมไหว้พระสวดมนต์ปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชา ณ.โบราณสถานเชียงแสน วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันมาฆะบูชา .......................................................................................................................................................................... เขตโบราณสถานมีวัดสำคัญหลายแห่ง เช่น วัดป่าแดง พระธาตุจอมกิตติ วัดสวนสนุก วัดจอมสวรรค์ วัดจอมหมอก วัดจอมแจ้ง วัดป่าสัก วัดเจดีย์หลวง เป็นต้น ซึ่งอยู่ใกล้กัน มีความสำคัญในแง่ของทั้งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พุทธศิลปะ และ พุทธสถานที่สมควรกราบไหว้สักการบูชา เจริญกุศลบำเพ็ญบุญ ในโอกาสวันมาฆะบูชา ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ถือโอกาสนี้ชักชวนครอบครัวไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน ในบริเวณวัดเก่าแก่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสน โดยมีหมายกำหนดการ ดังนี้ เวลา o๗.oo น. พร้อมกันที่วัดพระแก้ว ออกเดินทางโดยมีรถบัสเทศบาลจำนวน ๒ คัน รถแอร์ปรับอากาศสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก ๑ คัน เวลาo๙.ooน. ผู้ใหญ่ ร่วมกันปฎิบัติธรรม ณ.ลานปฎิบัติธรรมวัดพระธาตุจอมกิตติ ห่มผ้า พระเจดีย์ เวียนเทียน บำเพ็ญสมาธิภาวนา เวลาo๙.ooน. น.สำหรับเยาวชนและเด็กๆ -นั่ง กลางลานปฎิบัติธรรม เป็นวงกลมให้เขียนตัวชื่อ นามสกุลและชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ -แยกกลุ่มแบ่งตามสี -รับธงตราวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย - พาเดินชมสถานที่ตามกลุ่มสี โดยมีผู้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพระธาตุจอมกิตติ ให้เด็กๆตอบปัญหาตามหัวข้อที่บรรยาย แจกของที่ระลึก ติดดาวคนเก่ง ๑o.๓o น. ดินลงจากพระธาตุจอมกิตติผ่านวัดสวนสนุกไปวัดจอมสวรรค์(๒oo เมตร) ไหว้พระสวดมนต์และรับประทานอาหารกลางวันมีข้าวห่อแจก ๑o.๓o น. สำหรับเด็กและเยาวชน เดินจากพระธาตุจอมกิตติ ผ่านวัดสวนสนุกไปวัดจอมสวรรค์สอนเด็กๆกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ โดยแจกหนังสือสวดมนต์สำหรับเด็กตัวอย่างและให้สอนกันในกลุ่มตามสี ประกวดการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ในท่า เทพบุตร และเทพธิดา มอบของที่ระลึกและติดดาวความงดงามในการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ รับข้าวห่อให้เด็กๆนั่งทานข้าวกับผู้ปกครอง เวลา ๑๑.๓o น. สำหรับผู้ใหญ่เดินไปวัดจอมหมอก๔oo เมตรไหว้พระบูชาพระเจดีย์ ศิลปะเก่าแก่สมัยสุโขทัย เวลา ๑๑.๓o น. เด็กและเยาวชนไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ ๒oนาที แบ่งกลุ่มตามสีนั่งตามใต้ต้นไม้ แจกอุปกรณ์ กระดาษวาดรูป ดินสอ ยางลบ โดยแล้วแต่ ใครจะวาดรูปตามเส้นประพระเจดีย์ หรือ วาดรูป อื่นๆที่ตัวเองอยากวาด เช่น ต้นไม้ ท้องฟ้า ภูเขา หรืออื่นๆเป็นต้น พร้อมเขียนคำอธิบายประกอบว่าวาดเพราะอะไร เวลา ๑๓.oo น.สำหรับผู้ใหญ่เดินจากวัดจอมหมอกไปวัดป่าสักผ่านวัดจอมแจ้ง ไหว้พระสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ปฎิบัติธรรม ณ.ลานบริเวณวัดป่าสัก พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เวลา ๑๓.oo น. สำหรับเยาวชนและเด็กๆเดินจากวัดจอมหมอกไปวัดป่าสักผ่านวัดจอมแจ้ง ถึงบริเวณวัดป่าสัก ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังนิทานธรรมมะ ๒oนาที วาดภาพระบายสีต่อและฟังบบรรยายพิเศษ เวลา๑๔.ooน. ผู้ใหญ่ไหว้ศาลเจ้าพ่อสักเดินมาวัดเจดีย์หลวง(๑oo) ไหว้พระสวดมนต์ เวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพระวิหาร พระเจดีย์ เวลา๑๔.ooน. เยาวชนและเด็กๆ ไหว้ศาลเจ้าพ่อสักเดินมาวัดเจดีย์หลวง สอนการไหว้พระสงฆ์ แบ่งกลุ่มตามสี เล่นเกมส์วาดรูปวิเคราะห์ตัวเอง และระบายสีภาพแรกให้เสร็จโดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลที่๑ ประเภทสวยงาม ๓ รางวัล รางวัลที่๒ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ๓รางวัล เยาชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี รับรางวัลจากพระครูสุธีสุตสุนทร เวลา๑๕.ooน. ผู้ปกครองและเยาวชนพร้อมเด็กๆนั่งรถไปสักการะวัดพระธาตุสองพี่น้อง พระธาตุผาเงาหรือเดินทางกลับเชียงราย ตามอัธยาศัย สุขใจ อิ่มบุญ .......................................................................................................................................................................สำหรับเยาวชนและเด็กๆที่แยกมาทำกิจกรรมกับครูกระต่ายสิ่งของที่จะแจกวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ มีดังนี้ ๑. ถุงผ้า ๒.ดินสอ ยางลบ ๓.สีแท่ง หรือ สีเทียน ๔. ไม้บรรทัด ๖. ธงตราวิทยาลัย ๔.กระดาษวาดรูปหรือกระดาษระบายสี ๕.ป้ายชื่อคล้องคอ ๖.หนังสือสวดมนต์ฉบับเด็ก ๗.แจกของที่ระลึก ถ้าผู้ปกครองท่านสนใจพาบุตรหลานร่วมไหว้พระสวดมนต์ปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชา ณ.โบราณสถานเชียงแสนสามารถลงทะเบียนรายชื่อบุตรหลานของท่านผ่านเวปกระทู้วัดพระแก้วเชียงรายและเฟรสบุ๊ควิทยาลัยสงฆ์เชียงรายหรือเฟรสบุ๊คกระต่ายใต้เงาจันทร์คะเพราะสิ่งของที่จัดเตรียมให้เด็กๆมี๒oชุดตอนนี้คะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆๆ


ธงตราวิทยาลัยแจกสำหรับกิจกรรมเด็กและเยาวชน


ป้ายคล้องคอ


ถุงย่ามสำหรับเด็กๆ


ถุงย่ามสำหรับเด็กๆ


สียางลบ ดินสอ ของเด็กๆคะ


ของรางวัลสำหรับเด็กๆอีกเช่นกัน


ออมสินนี่ก็ของเด็กๆในการให้รางวัลอีก


ออมสินนี่ก็ของเด็กๆในการให้รางวัลอีก


ดูสิว่ามีใครบ้างเอ่ยเมื่อไปคราวก่อน


แล้วมาดูความน่ารักของ..ของรางวัลกันชัดๆอีกสักรอบน๊า...


หนังสืสวดมนต์แจกให้เด็กๆคะ


ภาพวาดและหนังสือสวดมนต์สำหรับเด็กและเยาวชนนะคะ


ภาพวาดและหนังสือสวดมนต์สำหรับเด็กและเยาวชนนะคะ


ของรางวัลเพิ่มเติมสำหรับเด็กๆๆน่ะคะ..แล้วเจอกานนนนน


ยังมีอีกน่ารักไหมเอ่ยย...


นี่ก็น่าร๊ากกกก


ดูสิดินสอมีหน้าตาเป้นตัวหนอนดุ๊กดิ๊กก

ตอบกระทู้