วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อบูชาเป็นวัตถุมงคลในการร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

เปิดอ่าน 7489 ครั้ง

ด้วยพ่อขุนเม็งราย มหาราช ได้สร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ จ.ศ.๖๒๔ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยได้เทียบเคียง ให้ตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๑๘๐๕ ทางจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานสมโภชเมืองมาแล้ว ๓ ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวาระ ครบ ๗๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ในวาระครบ ๗๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวาระครบ ๗๕๐ ปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อขุนเม็งราย มหาราช ที่ทรงเป็นนักรบ เหนือนักรบ ทรงเป็นยอดขุนพลที่เหนือยอดขุนพล ชาวจังหวัดเชียงราย จึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย มหาราชทรงเครื่อง กษัตรีย์-นักรบ ชาวเมืองเหลือ จำนวนสร้าง ๑.อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย มหาราช จำนวน ๑ องค์ ประดิษฐานไว้ ณ มณฑป หน้าหอพระหยกภายในวัดพระแก้ว ๒.รูปหล่อ พ่อขุนเม็งราย มหาราชทรงยืน ๗ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ องค์ ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๓,๙๙๙ บาท ๓.รูปหล่อ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงยืน สูง ๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ องค์ ราคาเช่า องค์ละ ๒,๙๙๙ บาท ๔.เหรียญ พ่อขุนเม็งราย มหาราช (เนื้อทองแดง) พร้อมกล่อง ๗,๕๐๐ เหรียญ ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๔๕ บาท ๕.พระคง พ่อขุนเม็งราย มหาราช ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๒๙ บาท ๖.รูปเหมือนเนื้อว่าน หลวงปู่วงศ์ (พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๕๙ บาท วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พระนาม และวีรกรรมของ พ่อขุนเม็งราย มหาราชที่ทรงเป็นยอดขุนพล กล้าหาญ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ทรงนำทหารกล้าจากลุ่มน้ำกก ไปสยบปัจจามิตร ทั่วแดน ๒.เพื่อนำรายได้จากเงินค่าเช่าบูชาทั้งหมด เป็นทุนการศึกษา ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อันเป็นสถาบันอุดมการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย กำหนดการพิธีมังคลาภิเษกสมโภช โดยพระอาจารย์ วิเชียร วชิรญาโณ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ เป็นเจ้าพิธี วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ประกอบพิธีบวงสรวงต่อหน้าอนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย มหาราช -ประธานพิธี คุณประชา คุณสลินดา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี เวลา ๑๓.๐๐ น. – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๔.๐๐ น. – พระมหาเถระ ๕ รูป นั่งปรกบริกรรม -พระสงฆ์จตุวรรค (๔ รูป) สวดพระคาถามังคลาภิเษก เวลา ๑๗.๐๐ น. -คณะสงฆ์-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สมโภช เวลา ๑๘.๓๙ น. - ดับเทียนชัย


รายนามพระมหาเถระนั่งปรก ๑.ท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ ๒.ท่านเจ้าคุณ พระรัตนรังสี (พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ) เจ้าคณะจังหวัดท่าขี้เหล็ก วัดพระธาตุสายเมือง ๓.ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย วัดพระธาตุดอยตุง ๔.หลวงพ่อ พระครูวิกรมสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ ๕.หลวงพ่อ พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย วัดฝั่งหมิ่น


รายการบูชาวัตถุมงคล พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช พระคงเนื้อผง และพระผงหลวงปู่ ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.พ่อขุนเม็งรายมหาราช ขนาด ๗ นิ้ว บูชาองค์ละ ๓,๙๙๙ บาท ๒.พ่อขุนเม็งรายมหาราช ขนาด ๕ นิ้ว บูชาองค์ละ ๒,๙๙ บาท ๓.เหรียญพ่อขุนเม็งราย เนื้อทองแดง บูชาองค์ละ ๔๙ บาท ๔.พระคงเนื้อผง สีเขียว บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๕. พระคงเนื้อผง สีขาว บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๖.พระคงเนื้อผง สีแดง บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๗.พระผงหลวงปู่วงศ์ (ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) บูชาองค์ ๕๙ บาท ๘.พระกริ่งหลวงปู่วงศ์ (ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) บูชาองค์ ๑๙๙ บาท


รายการบูชาวัตถุมงคล พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช พระคงเนื้อผง และพระผงหลวงปู่ ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.พ่อขุนเม็งรายมหาราช ขนาด ๗ นิ้ว บูชาองค์ละ ๓,๙๙๙ บาท ๒.พ่อขุนเม็งรายมหาราช ขนาด ๕ นิ้ว บูชาองค์ละ ๒,๙๙ บาท ๓.เหรียญพ่อขุนเม็งราย เนื้อทองแดง บูชาองค์ละ ๔๙ บาท ๔.พระคงเนื้อผง สีเขียว บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๕. พระคงเนื้อผง สีขาว บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๖.พระคงเนื้อผง สีแดง บูชาองค์ละ ๒๙ บาท ๗.พระผงหลวงปู่วงศ์ (ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) บูชาองค์ ๕๙ บาท ๘.พระกริ่งหลวงปู่วงศ์ (ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) บูชาองค์ ๑๙๙ บาท


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราช


คณะผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญทางปัญญาและรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป


บุญทางการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระต่ายใต้เงาจันทร์ การที่เราตั้งใจทำบุญโดยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่ากับผู้ทรงศีลหรือผู้ที่เราตั้งใจจะให้และคนรับเต็มใจที่จะรับ ไม่ว่า จะเป็นการสร้าง วัด อาราม พระพุทธรูป หรือแม้แต่การตักบาตรรักษาศีล ตั้งโรงทาน เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอน หรือ สร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่ออนุชนคนรุ่นหลัง เหมือนการที่เราร่วมสร้างบุญในการทำบุญถือเป็นบุญที่เราด้วยใจบริสุทธิ์..นั่นคือการทำบุญอย่างแท้จริง บุญในการร่วมกันสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จึงเป็นบุญทางปัญญาและทางศาสนาควบคู่กันไปเพราะที่คือบุญที่เราได้กระทำแล้ว ได้ทั้งบุญเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นต้นทุนบุญทางปัญญา และการรักษาพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป แต่ถ้าเรามีข้อแม้ในการทำบุญ อยู่ร่ำไป เมื่อไรเราจะได้ถึงซึ่งบุญนั้น ก็เหมือนการทำความดี ถ้าเรามีข้อแม้ในการที่จะทำ คิดได้ แต่ไม่ทำ เพราะ เห็นว่าไม่ประโยชน์หรือคิดว่ามีคนอื่นร่วมกันทำกันสร้างเสียเยอะแยะแล้ว เราไม่ทำเพียงคนเดียวก็ไม่มีอะไร แล้วเมื่อไรเราจะได้สร้างบุญ บุญทางการศึกษาคือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะ จะสามารถพัฒนาทั้ง ความคิด สติปัญญา ยิ่งอยู่ในบุญทางพุทธศาสนาด้วยแล้ว เป็นต้นทุนบุญที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ทั้งในเรื่อง ความพระพฤติดีและปฎิบัติชอบ อย่างน้อยเราก็ช่วยกันรักษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ต่อไป ยิ่งคนที่เคยได้รับบุญทางศาสนาในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดและชีวิตที่ดีด้วยแล้วยิ่งต้องคิดได้และเห็นสมควรว่าเราควรตอบแทนพระศาสนาได้อย่างไร สะสมบุญทำได้ไม่ยากขอเพียงคิดและต้องลงมือทำ โดยปราศจากข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆ เพราะถ้าไม่คนปิดทองหลังพระพุทธรูปเอาเสียเลย พระพุทธรูปนั้นจะงดงามได้อย่างไร ปิดทองหลังพระเรื่อยๆแล้วทองจะล้นออกมาหน้าพระเอง

ตอบกระทู้