วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ฝากประชาสัมพันธ์ งานฉลองวิหาร วัดพระแท่น จ.ลำปาง

เปิดอ่าน 2524 ครั้ง

กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันจัดดาเตรียมงาน ขึ้นท้าวทังสี่ แห่พระอุปคุต เครื่องหลวง เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป คณะผ้าป่าบ้านกล้วยกลาง หมู่ 5 แห่ร่วมถวายอนุโมทนา(มีมหรสพสมโภช) วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญทักขิณานุปทานกิจอุทิศแด่บรรพชน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป คณะผ้าป่าจากวัดต่างๆ แห่ร่วมถวายอนุโมทนา (มีมหรสพสมโภช) วันที่จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พิธียกช่อฟ้าวิหาร (มีการแสดงซอพิ้นเมืองและมหรสพสมโภช) เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป คณะผ้าป่าจากวัดต่างๆ แห่ร่วมถวายอนุโมทนา (มีมหรสพสมโภช) วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ 60 รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายไทยทานและภัตตาหารเพล เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธาน เทศน์ 7 กัณฑ์ สวดเบิก 9 วาร เสร็จพิธี

ตอบกระทู้