วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ได้อะไรจากธรรมยาตรา

เปิดอ่าน 1776 ครั้ง

ผู้ที่ไปธรรมยาตราจะได้อะไรจากการไปในครั้งนี้


ได้ไปเดินโชว์ ได้หน้า


ไปหื้อเปิ้นหันหน้า ไปพบปะคนหลากหลาย ไปไหว้สาปล๋ายดอยตุงศักดิ์สิทธิ์ ไปพิชิตผ่อสุขภาพตั๋วเก่า


ไปมาแล้วครับ ได้แผลที่เท้าทั้งสองข้าง ได้ขันติ และวิริยะ ที่แน่ ๆ ได้เดิน เดิน และเดิน ได้รู้ว่า แม้กายเจ็บ แต่จิตไม่ได้เจ็บครับ เดินรอด ตลอดทั้งสามวัน


ได้หันน้ำใจ๋ ได้เดินไกล๋ออกก๋ำลัง ได้พลังจากมิตรแก้วสหาย ได้เดินปล๋ายสุดยอดดอย ได้ปลดปล่อยความเครียด ได้เจียดไมตรีจิต ได้ข้อคิดจากการฟังธรรม ได้ชุ่มฉ่ำจากหยาดเหงื่อ ได้ช่วยเหลือพระขา บ่ดี ได้ ได้ ได้ แหมหลายอย่าง

ตอบกระทู้