วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ถาม

เปิดอ่าน 1407 ครั้ง

พระแสดงละครและจัดทอล์คโชว์ได้มั้ยคะปะ แต่รายการสร้างสรรค์ ผิดอาบัติมั้ยคะ


นั่นสิ? ใครมีอำนาจกำหนดว่า ผิดไม่ผิด ชอบ ไม่ผิด ไม่ชอบ ผิด ? อาบัติทั้งมวลเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติสุข ไม่สร้างความเดือนร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ส่งเสริมพัฒนาใจให้เจริญขึ้น สำคัญที่สุด ก็คงเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศล ทำด้วยจิตใด เพื่ออะไร เป็นบุญหรือเป็นบาป เจตนาที่กระทำเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่ว

ตอบกระทู้