วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

วิสาขบูชา

เปิดอ่าน 1280 ครั้ง

ได้ทราบจากผู้รู้ว่าทางฝ่ายมหายานเป็นเดือนเมษายนของทุกปีส่วนฝ่ายเถรวาทเป็นเดือนพฤษภาคมทุกปี ทำไมไม่ตรงกันคะ หรือว่าการนับเดือนของทั้งสองนิกายแตกต่างกัน อย่างไหนจะตรงมากกว่ากัน


นอกจากจะนับเดือนไม่ตรงกันแล้ว วันและปีก็ไม่ตรงกันด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์ในการนับอยู่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า ถือเกณฑ์ใด การนับวันเดือนปี ในทุกชาติทุกภาษา เป็นเรื่องการสมมติ คือ มติร่วมกัน ในความเป็นจริง ไม่ได้มีวันจันทร์ วันอังคาร มีนา เมษา ใด ๆ คนเรามาสมมติเพื่อสะดวกในการเข้าใจร่วมกัน จึงต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ในพระพุทธศาสนาของเรา ยังไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่นั้น

ตอบกระทู้