วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 1464 ครั้ง

บางคนก็บอกว่ารอบที่หนึ่ง กล่าวคำว่า พุทโธ รอบที่สอง ธัมโม รอบที่สาม สังโฆ ไปเรื่อยๆ แต่บางวัดก็บอกว่าให้สวด อิติปิโสฯ รอบที่หนึ่ง สวากขาโต รอบที่ สอง สุปะฏิปันโน รอบที่ สาม มีข้อจำกัด หรือมีความถูกผิดอย่างไรบ้างครับ ช่วยให้กระจ่างด้วยครับ


ไม่มีผิดถูกหรอก หลักก็คือให้จิตรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หากกล่าวพุทโธ หรือบทบาลีโดยไม่เข้าใจความหมายใดเลย จิตก็ได้แค่ความสงบ แต่ถ้ารู้ความหมาย ก็ย่อมเพิ่มความศรัทธายิ่งขึ้น

ตอบกระทู้