วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อยากทราบประวัติขนทรายเข้าวัด

เปิดอ่าน 1906 ครั้ง

ผมอยากทราบประวัติการขนทรายเข้าวัด ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ไปค้นตามอินเตอร์เน็ต ไม่เจอเลยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


ขอตอบจากประสบการณ์ แล้วกัน ประเพณีขนทรายเข้าวัด น่าจะมีมาพร้อมการรับพระพุทธศาสนาแบบศรีลังกา เพราะประเทศไทยเรา รับพระพุทธศาสนาผ่านศรีลังกา เรียกว่า ลังกาวงศ์ คือพระสงฆ์ไทยเป็นลังกาวงศ์ทั้งสิ้น ในศรีลังกา นิยมขนทรายมาลาดทางเดินในวัด เพราะชาวพุทธในศรีลังกา จะไม่สวมรองเท้าเข้าวัด พื้นที่ที่เขาเดินในวัด จะเป็นถนนทราย คือเอาทรายมาเท ไม่นิยมปูหินหรือลาดซีเมนต์ ฉะนั้นในลานวัด ลานที่ทำกิจกรรม เช่นเวียนเทียนประทักษิณ ลานรอบพระเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น จะเทพื้นทราย ทำให้ผู้เดินไม่เปื้อนโคลน เดินสะดวก นุ่มฝ่าเท้า ขนาดที่ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธะปุระ เราต้องนั่งบนทราย สวดมนต์ไหว้พระกันเลย ในประเทศไทย เรามาประยุกต์ประเพณีนี้ เป็นการขนทรายเข้าวัดปีละครั้ง ในวันสงกรานต์ โดยถือคตินิยมว่า เมื่อเรามาวัด อาจมีดินหรือทรายจากวัดติดรองเท้าเราไป อาจเป็นบาปเป็นกรรม จึงนำทราย นำดินมาถมวัดคืน ทีนี้ ถ้ามาถมเฉย ๆ ก็ดูกระไร ก็กลายเป็นการขนทรายมาก่อเป็นเจดีย์ทราย เจดีย์ดิน ปกติเราไม่กล้าไปทำอะไรกับเจดีย์ให้เสียหาย แต่เจดีย์ทราย เจดีย์ดินที่ก่อในวันสงกรานต์ เสร็จงาน ก็เกลี่ยทราย เกลี่ยดิน ไม่ว่าอะไรกัน จึงเห็นได้ชัดว่า จุดประสงค์เป็นเรื่องการขนทราย ขนดินมาถวายวัด เป็นหลัก เรื่องเจดีย์เป็นรอง ฝากภาพให้เป็นตัวอย่าง


กราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าวัดพระแก้วเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบกระทู้