วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อยากถาม

เปิดอ่าน 2063 ครั้ง

พระชื้อที่ดินเป็นส่วนบุคคลได้หรือไม่ครับ เพราะพระเจ้าอาวาสที่วัดผมชื้อที่ดิน เป็นของตนเอง


ถามว่า ซื้อได้หรือเปล่า? คำตอบน่าจะอยู่ในคำถาม ถ้าท่านซื้อมาแล้ว ก็แสดงว่าได้... ชัดมั้ยหละโยม 55 เรื่องนี้เป็นเรื่องกฏหมายที่คาบเกี่ยวกับพระธรรมวินัย แต่สุดท้ายต้องตัดสินที่กฏหมาย ไม่เอาพระธรรมวินัยมาตัดสิน เพราะพระธรรมวินัยไม่มีกระบวนการศาล ถึงมีก็อาจขัดกับกฏหมายของประเทศนั้น ๆ ทีนี้กฏหมายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน ในต่างประเทศ ทุกคนมีความเสมอภาคทางกฏหมาย พระสงฆ์เป็นประชากรคนหนึ่งจึงได้รับสิทธินั้นด้วย แต่ในประเทศไทย มีปัญหาต้องพิจารณาเยอะ กฏหมายบางฉบับ (จำไม่ได้) ไม่ให้พระสงฆ์ทำนิติกรรม ต้องดูกฏหมายที่ดินว่า อนุญาตให้พระสงฆ์ทำนิติกรรมซื้อขายได้หรือไม่ ปกติ(เท่าที่ทราบ) ทำไม่ได้ แต่ถ้าซื้อขายแล้ว ก็แสดงว่าได้... ต้องไปดูในหลักฐานการครอบครองที่ดินว่า เป็นชื่อของใคร ประการต่อมาที่ควรทราบ ก็คือ ทรัพย์สมบัติของพระสงฆ์ เมื่อท่านมรณภาพ หากไม่ได้ทำพินัยกรรมยกแก่ผู้ใด ก็ต้องเป็นของวัดที่ท่านสังกัด


ท่านมีกะตังค์ก็ช่างท่านเถอะคะ อย่าไปว่าท่านเล๊ยยย


ถ้าชื้อเป็นสมบัติของวัดหรือเป็นที่ธรณีสงฆ์ได้เจ้าคะ แต่ถ้าชื้อเป็นที่ส่วนตัวหรือส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่วัด ไม่เหมาะสม ก็ผิดจริงๆคะ


คือยังไงก็ไม่เหมาะสมกับสมณภาวะ เราตัดเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไปได้เลย แต่ความผิดไม่มี เพราะกฏหมายไม่ได้ระบุให้เป็นความผิด พระธรรมวินัย ก็ไม่แน่ว่า จะระบุให้เป็นอาบัติหรือไม่ ปัญหาเรื่องนี้ ควรเป็นเรื่องกฏหมายของบ้านเมือง ว่าอนุญาตให้พระสงฆ์ซื้อขายที่ดินเป็นของส่วนตัวได้หรือไม่ เท่าที่ได้ศึกษามา พระสงฆ์ทำนิติกรรมไม่ได้ ทางเลี่ยงก็อาจเป็นว่า ท่านซื้อในนามผู้อื่น คือมีผู้ครอบครองแทน ซึ่งก็ทำได้ ไม่ผิดกฏหมาย เหมือนหลายคนมีที่ดินในนามของลูก นามของพ่อแม่ ญาติเครือ รู้กันเองว่า ใครเป็นผู้ออกเงินซื้อ อาจต้องดูเหตุประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ถ้าท่านเอาเงินส่วนตัวไปซื้อ ก็ควรเป็นสิทธิของท่านเอง หรือบางกรณี แม้เอาเงินของวัดไปซื้อ ก็ต้องพิจารณาว่า มีเหตุผลในการทำเช่นนั้นอย่างไร ข้อพิจารณาต่อมา ก็คือ อย่าได้กล่าวหาลอย ๆ เป็นบาปกรรมเปล่า ๆ ไปเดือดร้อนกับพฤติกรรมของคนอืนมากมาย เราสุขใจหรือเปล่า เราทำเพื่อปกป้องศาสนา หรือทำไปเพราะเหตุผลอย่างอื่น ดูใจของตนให้ดี

ตอบกระทู้