วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เปิดอ่าน 1042 ครั้ง

ได้นำลูกไปบวชสามเณรฤดูร้อนครับ ทางวัดได้ดูแลอบรมลูกผมและสามเณรทุก ๆ รูปอย่างดีมาก ๆ ผมซาบซึ้งใจ และขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วม ขอขอบพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร และเทศบาลนครเชียงราย ขอขอบพระคุณ พระครูพิพัฒน์รัตนพงษ์ และพระครูศรีรัตนากร ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โรงเรียนพุทธิวงศ์วิวัฒน์ทุกรูป ทุกคน ขอขอบพระคุณ พระครูอดุลย์วินัยธร และพระมหาเพียรทอง ขอขอบพระคุณ พระพี่เลี้ยง สามเณรพี่เลี้ยง ทุก ๆรูปที่สละเวลา ขอขอบคุณสามเณรรุ่นพี่ที่เคยบวชและสึกไปแล้ว แต่ยังกลับมาช่วยดูแลน้อง ๆ ขอขอบคุณแม่ครัวและทีมงานทุกคน ที่ทำอาหารให้สามเณรได้ฉันทุกมื้อ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอขอบคุณผู้ปกครองของสามเณรที่ได้นำลูกหลานของท่านมาบรรพชา ขอขอบคุณสามเณรทุกรูปที่ได้เข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ผมขอให้มีโครงการดี ๆ อย่างนี้ทุก ๆปี ตลอดไป ขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความซาบซึ้งใจในการเสียสละของทุก ๆ คน ปีหน้าผมจะนำลูกมาบรรพชาอีกครับ


อนุโมทนากับทุกรูป/นาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่ะ ปีหน้าจะส่งลูกบวช และจะให้บวชเรียน เพื่อเป็นพุทธทายาท ให้ศาสนาสืบต่อไปค่ะ

ตอบกระทู้