วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อยากทราบความเห็น

เปิดอ่าน 957 ครั้ง

มีคนให้สัมภาษณ์ในทีวีช่องหนึ่งบอกว่าไม่มีพระเถระรูปไหนอีกแล้วในประเทศไทยที่มีบารมีเท่าหลวงตามหาบัว เท่ากับว่าหลวงตาเป็นอนาคามี หรือโสดาบัน ประเทศไทยไม่มีพระเถระรูปไหนเทียบได้เลยหรือเจ้าคะ


ปกติพระคงไม่ไปเทียบเคียงกันอยู่แล้ว ไม่มีเหตุอันใดที่ต้องเทียบเคียงกัน หลวงตามหาบัว เป็นพระที่ควรแก่สักการะบูชาท่านหนึ่ง ได้สร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาติมากมาย ได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ประเทศไทย เช่นเดียวกับ หลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อปัญญานันทะ พระพิมลธรรม ฯลฯ พระป่า พระบ้าน และพระอีกมากมายทีไม่ปรากฏชื่อ


พระสงฆ์ก็คือ ลูกหลานชาวบ้านมาบวช รูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีมีบารมีไป แต่ถ้ารูปไหนปฏิบัติไม่เป็นสุปฏิปันโน ก็เป็นข่าวตามที่เห็นบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์

ตอบกระทู้