วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ขอผู้รู้กรุณาอธิบายด้วย

เปิดอ่าน 1114 ครั้ง

อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท แตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไรครับ


ยังมีอีกคำ คือ ปัจจยาการ ในแง่กว้าง ๆ ก็เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยหลักก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกปฏิจจสมุปบาท ถือเป็นไวพจน์ คือแทนความกันได้ ใช้แทนกันได้ แล้วแต่จะมุ่งเรียกอย่างไร เหมือน เรียก จิต ว่า ใจ มโน มนัส เป็นต้น

ตอบกระทู้