วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

บทสวดมนต์ที่ดี

เปิดอ่าน 1246 ครั้ง

บทสวดมนต์ที่ดี กระต่ายใต้เงาจันทร์ มีหลายคนถามกระต่ายใต้เงาจันทร์ว่า สวดมนต์บทไหนบ้างถึงจะดี บทสวดมนต์นั้นเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ถือเป็นมงคลทุกบท แล้วแต่ท่านผู้ใดจะชื่นชอบบทไหน การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดเวลาไหน สิ่งที่ควรปฎิบัติ คือการตั้งใจสวดและสวดมนต์ด้วยจิตที่ศรัทธา การสวดมนต์ในครั้งนั้นจะได้อานิสงส์เต็มที่ บทสวดที่กระต่ายใต้เงาจันทร์ใช้สวดอยู่เป็นประจำนั้นมีดังนี้ บูชาพระรัตนตรัย บทสวดอิติปิโสฯ บทสวดถวายพรพระ(หรือที่เรียกว่า “บทพาหุงฯ) เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี รตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย พระคาถาบูชาดวงประจำวันทั้ง 7 วัน พระคาถาชินบัญชร คำกรวดน้ำ คาถาแผ่เมตตา คาถาแผ่เมตตาตนเอง ปล. ท่านสามารถดาวโหลด คำสวดมนต์ต่างเหล่านี้ได้ตามเว็ปไซค์ต่างๆ

ตอบกระทู้