วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เพื่อนฝากมาถาม

เปิดอ่าน 1142 ครั้ง

การทำบุญกับพระ และการทำบุญกับคนยากจน เหมือนกันไหม การทำบุญหนึ่งบาท กับการทำบุญร้อยบาทเหมือนกันไหม การช่วยดูแลสัตว์ที่ป่วยเป็นการทำบุญไหม เก็บกระเป๋าตังค์ได้ เอาไปคืนให้คุณครูเป็นบุญแบบไหน กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคะ


๑. การทำบุญ เป็นเรื่องที่กว้างขวาง ในหลักสูตรที่ เด็ก ด.ส.ม.๖ เรียน ก็คงได้เรียนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง หลัก ๆ ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งก็ให้ผลไม่เท่ากัน มีกำลังไม่เหมือนกัน ที่ถามว่า ทำบุญกับพระ กับทำบุญกับคนยากจน เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันแน่นอน เรื่องก็บอกแล้วว่า ไม่เหมือนกัน ผลบุญจะได้เท่ากันมั้ย อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น เจตนาของผู้ทำ ความจำเป็นของผู้รับ คุณธรรมของผู้รับ สิ่งที่ให้สมควร ไม่สมควร เป็นต้น การจะชี้ว่า ทำบุญกับพระได้บุญมากกว่า ก็อาจถูกในบางแง่ แต่ต้องดูอย่างอื่นประกอบ ๒.หนึ่งบาท กับร้อยบาทเหมือนกันไหม? คำตอบเหมือนกับข้อ ๑ ๓. ดูแลสัตว์ที่ป่วยเป็นบุญไหม แน่นอน เป็นบุญ เพราะจิตที่กระทำเป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตา ๔. เก็บเงินได้ไปส่งครู ก็เป็นบุญเหมือนกัน เพราะสามารถเอาชนะความโลภ ทั้งยังรักษาศีลข้อ ๒ ไว้ได้ เป็นบุญขั้นสูงทีเดียว คือ สูงกว่าการให้ทาน เป็นการรักษาศีล และชนะกิเลสของตนได้ระดับหนึ่ง

ตอบกระทู้