วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เดินจงกรมได้อะไร

เปิดอ่าน 929 ครั้ง

เห็นลูกสาวบอกมีพระมาสอนเดินจงกรมแปลว่าอะไรคะ เดินแล้วได้อะไร เป็นนโยบายการออกกำลังกายของคนโบราณป่าวคะ


เดินจงกรม คือการเดินอย่างมีสติ เอาสติไปกำกับคือเฝ้าดูลักษณะการเดิน มีสองประเภทคือ ๑.เพ่งดูการเดิน (สมถะ) กับ ๒.ไม่เพ่ง ให้การเดินเป็นธรรมชาติ แต่มีสติกำกับห่าง ๆ ประเภทที่ ๑ มีการสอนเป็นระบบ เช่น ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ คือมีการบริกรรมไปพร้อมกับจังหวะการเดิน ประเภทที่ ๒ ไม่ต้องบริกรรม เดินไปเรื่อย ๆ แค่ระลึกรู้ว่า เราเดินอยู่ จิตคิดไปข้างนอก ก็รู้ แล้วกลับมาที่จังหวะการเดินเหมือนเดิม เฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ เดินแล้วได้อะไร ???? ประการแรก ได้เดิน แค่นั้นพอแล้ว อย่าคิดเอาอะไร การได้เดินจะพัฒนาความได้อะไร ๆ ได้อีก ตามทางของมันเอง เหมือนตอนเป็นเด็ก เราถูกพ่อแม่สอนให้หัดเดิน เตาะแตะ ๆ ๆ เดินไปเถอะ ไม่ต้องถามว่า เดินแล้วได้อะไร เดินเป็น คล่องตัว แล้วจะรู้เองว่า เดินแล้วได้อะไร การเดินอย่างมีสติ ก็เหมือนกัน เป็นพัฒนาการของการเดินขั้นสูง เหมือนการหายใจอย่างมีสติ ทำพูดคิดอย่างมีสติ มีประโยชน์สูงสุดถึงพระนิพพาน ดับทุกข์ ตัดการเวียนว่ายตายเกิด ได้หมด เป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้า ได้เลย แค่นี้ลูกสาวน่าจะพอเข้าใจกระมัง

ตอบกระทู้