วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทำบุญใส่บาตร

เปิดอ่าน 887 ครั้ง

พระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านและเวลานู๋ใส่บาตรพระชอบมองหน้านู๋ บางครั้งนู๋เขินเพราะท่านจ้องหน้า แล้วนู๋ก็ยิ้มตอบท่าน เป็นบาปมั๊ยคะ


อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป เอาอะไรเป็นตัวตัดสิน รู้สึกว่า ชาวพุทธจะพร่องเรื่องนี้ไม่น้อย ถ้าทำด้วยจิตที่เป็นอกุศล คือ ราคะ โทสะ โมหะ ไม่ว่า จะพูด ทำ หรือคิด นั่นแหละเป็นบาป เหตุเป็นฝ่ายชั่ว ผลจึงเป็นบาป ถ้าเหตุเป็นฝ่ายดี ผลก็เป็นบุญ ถามว่า เรายิ้มด้วยจิตฝ่ายกุศล หรือฝ่ายอกุศล พระมองหน้าเราด้วยจิตใด นั่นเเหละ บาปบุญหละ หลักข้อนี้ ถือให้มั่นคง จิตของเราเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปรอยู่เสมอ ขณะหนึ่งเป็นบุญ อีกขณะเป็นบาป ศรัทธาถวายทานเป็นบุญ ไม่ชอบพระที่มองหน้า เป็นบาป คือกุศลและอกุศลเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่า เราตามรู้จิตของเราหรือไม่


คิดดีก็เป็นกุศล คิดไม่ดีก็เป็นบาป คิดอะไรก็รู้อยู่แก่ใจไม่ว่าใครทั้งนั้น คนที่ตัดสินได้ก็คือ ตัวคนคิดนั่นเอง

ตอบกระทู้