วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

สอบถามเรียนต่อ ป.โท

เปิดอ่าน 1063 ครั้ง

ที่วัดพระแก้วมีระดับ ป.โท รึป่าวคะ (ถ้ามี) สาขาอะไรบ้างคะ


เจริญพร ที่วัดยังไม่มี ป.โท มีแต่นักธรรมโท กับธรรมศึกษาโท วัดพระแก้ว เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนา และสาขาการบริหารรัฐกิจ แก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ในกำกับของรัฐ ที่วัดพระแก้ว เราเป็นเพียงห้องเรียน ยังไม่ได้เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยตาม พร.บ.มหาวิทยาลัย เมื่อเป็นวิทยาลัยสงฆ์จึงจะสามารถเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้


ต้องไปที่ พะเยา แพร่ เชียงใหม่ วัดศรีโคมคำ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดสวนดอก จะมี ป.โท หรือไปที่อยุทธยา อ.วังน้อย มีสาขาทางพระพุทธศาสนานาให้เรียน


เรียนที่วัดพระแำก้วแล้วสามารถสอบเป็นครูได้หรือป่าวครับ


Hi, Do you teach meditation in the temple? I

ตอบกระทู้