วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (บนดอยจำปี)

เปิดอ่าน 2157 ครั้ง

เห็นมีข่าวสารลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง คัดค้านการใช้ศาลากลางหลังเก่าบนดอยจำปีเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เห็นว่าอยากจะให้เป็นหอศิลป์หรือหอจดหมายเหตุ หรืออะไรๆที่เขาว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ เขาว่าการทำเป็นวิทยาลัยสงฆ์เป็นการทำลายประวัติศาสตร์ของเมือง ท่านคิดว่าอย่างไรคะ


ทราบว่ากลุ่มศิลปินเชียงรายได้มีโครงการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย และได้ขอใช้พื้นที่ตรงเกาะลอยแล้ว น่าจะพัฒนาให้เสร็จ ไม่รู้ว่าจะมาแย่งชิงของพระไปทำไม


โยมก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เชียงรัฐด้วยค่ะ ยังไม่เข้าใจว่าการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เป็นการทำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปได้ไง จริงๆแล้วยังดีกว่าเป็นศาลากลางเสียอีก ก็ตามขนบประเพณีเขาไม่นิยมสร้างที่อยู่คนธรรมดาสูงกว่าวัดอยู่แล้ว อาจารย์กนกคิดได้ยังไงเนี่ย


มีเพื่อนที่ทำงาน อบจ. บอกผมว่า ที่ศาลากลางหลังแรก อบจ.จะพัฒนาให้เป็นหอประวัติศาสตร์เชียงราย กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ถ้าทางศิลปินเชียงรายจะทำอีก ก็คงจะซับซ้อนกันนะครับ เป็นวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีแล้วครับ พระต้องอยู่ที่สงัดๆ จะได้ทำสมาธิสะดวก


ตอนแรก ได้เขียนอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียด กลับมาคิดใหม่ก็เลยลบความเห็นนั้นทั้งหมด ต้องขออภัยท่านที่ยังไม่ได้อ่าน ด้วยเห็นว่า ความเห็นที่แสดงไปก่อนนั้น แสดงด้วยความคิดอยากแก้ข้อสงสัย ให้ความกระจ่าง แต่กลับมาคิดอีกที ไม่ค่อยมั่นใจนักว่า เป็นความเห็นที่ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ท่านที่ไม่เห็นด้วย (กับการใช้อาคารศาลากลางของคณะสงฆ์) ก็เป็นผู้มีภูมิรู้ มีความตั้งใจในการพัฒนา อยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงราย เหมือนเราท่านทุกคน ความเห็นแตกต่างกัน ก็เป็นปกติของมนุษย์ เ็ป็นความงามเชิงศิลป์ เมื่อเห็นชัดว่า การเข้าไปใช้นั้น ไม่ใช่ไปด้วยกิเลส ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ก็ใช่สาระสำคัญไม่


จะเป็นหอศิลป์ หรือวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ก็ดีทั้งสองอย่างนั้นแหละคะ ถ้าเป็นหอศิลป์ก็เพราะว่าศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียงมีมาก อาจจะจัดเป็นหอแสดงผลงานของศิลปินเชียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นวิทยาลัยสงฆ์ก็ดี เพราะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ลูกหลานชาวเชียงรายจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาศีลธรรม จริยธรรม จะทำให้ลูกหลานชาวเชียงรายมองเห็นความสำคัญของสถาบันศาสนามากขึ้น เข้าวัดเข้าวามากขึ้น นี่ความเห็นเป็นกลางส่วนตัวนะคะ


แต่ดูเหมือนว่าศาลากลางหลังเก่าบนดอยจำปีทรุดโทรมมากนะครับ แล้วลำพังทางสงฆ์จะบูรณะซ่อมแซมไหวหรือไม่ก็ไม่รู้ จะต้องใช้ทุนอีกเป็นจำนวนมากที่จะสร้างเป็นมหาลัยหรือวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับท่านชาวพุทธทั้งหลาย โปรดช่วยกันไปดูหน่อย โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือวิทยาลัยสงฆ์ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเชียงรายเรา ไม่น้อยหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลำพังเครือข่ายของสงฆ์เอกคงไม่ไหวที่จะซ่อมแซมให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากมหาชนชาวพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวั้ดในภาคเหนือช่วยกัน นี่เป็นแนวคิดที่เสนอแนะนะครับ ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่ง


ศิลปินที่คัดค้านจนออกนอกหน้าก็มี อ.ฉลอง และ อ.กนก ผมลองมานั่งคิด นอนคิด หาเหตุผลที่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองหลายๆ ประการดูแล้ว สรุป ยกให้เป็นที่ของสงฆ์ ดีที่สุดแล้วครับ


ไม่รู้นะว่าคนที่เขียนข่าวเขามีเจตนาอย่างไร ลองคิดดูสิว่าถ้าใช้สถานที่นี้พัฒนาศาสนทายาทและพุทธศาสนิกชนโดยเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เปิดโอกาสให้พระและโยมได้ศึกษาเล่าเรียนมันเปล่าประโยชน์หรือ ?


โดยส่วนมากแล้ว สล่าเชียงราย จะเติบโตมากับวิถีพุทธ เช่น อ.สุวัฒน์ อ.เฉลิมชัย,อ.ถวัลย์ จะมีผลงานทางพุทธศิลป ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสล่าทั้งสองท่านที่คัดค้าน จะมี ..??..อะไรแอบแฝงหรือเปล่า ไม่สนับสนุนพุทธศาสนา แล้วยังมาคัดค้านอีก หากมีคนแบบนี้เยอะๆ น่ากลัว พุทธศาสนา จะมีผู้สืบทอดน้อยลง


อย่าถกเถียงกันเลย เราคนเชียงราย มาพัฒนาเชียงราย ทั้งด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรมดีกว่านะครับ


อย่ามัวแต่วิจารณ์กัน แล้วไม่ช่วยพระซ่อมแซมสถานที่นะ ช่วยทำบุญกันหน่อย ช่วยบูชาพระยอดขุนพลเม็งรายมหาราชด้วย ทางคณะสงฆ์จะได้มีเงินซ่อมแซมห้องต่างๆ ใครทำบุญแล้วก็ขออนุโมทนาด้วย


วิทยาลัยสงฆ์ สอนวิชาเกี่ยวกับวิชาทางพระธรรมใช่หรือป่าวคะ มีการสอนอภิธรรมไหมคะ ถ้ามีบอกด้วยจะไปศึกษาอภิธรรม ไม่มีเรียนที่ไหนได้แถวบ้านเรา ต้องไปที่กรุงเทพฯ


อภิธรรม เคยสอนเมื่อสามสี่ปีก่อน เรียนกันสองปี ต่อมาก็หยุดเรียน ผู้สอนผู้เรียนเอาปฏิบัติอย่างเดียว ถ้ามีคนเรียนพิเศษจำนวนพอสมควร อาจารย์สุรวุฒิ วนาภรณ์ ก็ยินดีจะสอน ขอให้มีกลุ่มเรียน เอากลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ ส่วนที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว ของมหาจุฬา ฯ นั้น ก็เรียน แต่เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดรายวิชาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ถ้าจะเจาะลึกจริง ๆ ต้องเรียนจริงจัง วันละสองชั่วโมง สัปดาห์ละสองวัน สักสองปี


งั้นพระอาจารย์ก็รีบเปิดนะคะ หนูจะไปเรียน แล้วอาจารย์สุรวุฒิ พักอยู่ที่ไหน จะรับจำนวนกี่คน พอมีเบอร์โทรให้หนูติดต่อท่านอาจารย์สุรวุฒิได้ไหมคะ หนูมีเพื่อนที่อยากเรียนประมาณ 4-5 คนคะ อยากจะให้เป็นเสาร์-อาทิตย์ เพราะพวกหนูทำงาน กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ล่วงหน้านะคะ


คงไม่เหมาะที่เปิดเผยหมายเลขของท่านในที่นี้ สนใจก็มาพบท่านได้ ท่านมาสอนวิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร บนดอยจำปี ภาคเช้า และมาสวดมนต์ทุกวันเสาร์ที่ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว เวลาค่ำ


อยากสมัครแล้วจะอย่างไรละครับ


จะไปเอาใบสมัครตี่ไหนครับอยากฮู้(สมัคร มหาลัยอะครับ)


ทุนดูผลตี่ไหนครับ


วิทยาลัยสงฆ์นั้น สำคัญมากคิดดูดี ๆแล้วเนี่ย พระท่านก็นำความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนามาสอนญาติโยมอย่างเรานะ ได้ดีถึงลูกหลาน เพราะเราไม่รู้เท่าพระ ไม่ลึกซึ้งนะ ได้ข่าวว่าพระผุ้ใหญ่จะพัฒนาพระสงฆ์แล้วท่านไปขัดทำไม ดีแล้วไกล้วัดพระแก้ว ผมว่าดีออก อยู่สูง ๆ นั่นแหละสมควรแล้ว อีกอย่างพระท่านจะได้ออกกำลังด้วย เห็นว่ายิ่งไม่แข็งแรงกันอยู่ ไปอนุรักษ์ที่อื่น ๆสิ มีเยอะผมรู้ละกัน มีประโยชนืทั้ง 2 อย่างแหละ แต่เป็นวิทยาลัยสงฆืดีกว่าตั้งเยอะ


ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียนสอนสงฆ์อย่างเดียวแต่ยังสอนบุคคลทั่วไปอีกด้วย สามารถสร้างบัณฑิตหลายต่อหลายรุ่นแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องไปแย่งชิงที่ที่สามารถสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ตอบกระทู้