วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พิธีนิโรธกรรม

เปิดอ่าน 1801 ครั้ง

เห็นพระบางรูปเข้าพิธีนิโรธกรรม ไม่พูดคุยกับใคร ทรมานตนเองไม่ฉันอาหารภายใน 7 วัน จะเป็นเรื่องจริงหรือครับ ปฏิบัติแบบนี้ได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่หรือ แต่ทำไมพระยุคโลกกาภิวัตน์ยังทำได้อีก ผมอยากทราบว่าเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องสร้างกระแสให้ชาวโลกได้รู้ ผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งอยากจะถามผู้รู้ ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือติฉินนินทาพระสงฆ์องค์ชีเลยครับ ขอให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


เคยตอบคำถามคล้าย ๆ นี้มาแล้ว ในเรื่องพระเข้านิโรธสมาบัติ กรณีนี้ มาแปลงเป็นนิโรธกรรม (เลี่ยงการปรับอาบัติมั้ง 5) เอาเป็นว่า นิโรธกรรม ไม่มีในพระพุทธศาสนา คงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้เองในความหมายใหม่ ที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติเคร่งเพื่อทรมานร่างกาย เช่น อดอาหาร อดน้ำ งดอุจจาระปัสสาวะ งดการนอน เป็นต้น ในลักษณะอย่างนี้ เป็นการอธิษฐานจิตเพื่อทำการทรมานตน ไม่ใช่การเข้านิโรธสมาบัติของพระอนาคามีและพระอรหันต์ อันนี้แหละที่เรียกว่า เลี่ยงบาลี คือ ไม่ใช่นิโรธสมาบัติ ผู้กระทำก็เป็นพระปุถุชน ไม่ได้อวดอ้างตนเองว่าเป็นพระอริยบุคคล จะปรับอาบัติปาราชิกข้ออวดอุตริมนุสสธรรม ก็ไม่ได้ ข้อสำคัญก็ต้องดูเจตนาว่า ทรมานกายของตนเพื่ออะไร ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า ไม่ใช่ทางแห่งการรู้แจ้ง ทำเพื่อให้กายอ่อนต่อการฝึก ให้กายได้รับความทุกข์ทรมานเพื่อแยกกายกับใจ หรือเจตนาใด หรือเพื่อการตลาด ????? เราพิจารณาเจตนา โดยดูจากสภาพเเวดล้อม เช่น มีการประกาศโฆษณาหรือไม่ ตัดสินได้ไม่ยาก


เพิ่มเติมอีกนิด ทราบมาว่า ครูบาศรีวิชัย เป็นพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างของการทำนิโรธกรรม ซึ่งท่านเห็นเป็นการปฏิบัติเคร่งเหมือนกับการถือธุดงค์ขั้นอุกฤษฎิ์ วิธีการของท่านคงแตกต่างจากท่านครูบาทั้งหลายในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกตน ก็น่าอนุโมทนาต่อความตั้งใจและความอดทนของผู้ทำ ธรรมดาผู้ต้องการฝึกตน คงไม่ต้องการชื่อเสียง หรือลาภสักการะพ เพราะนั่นไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนา


กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความกระจ่างแจ้ง ผมเข้าใจแล้วครับ ต่อไปถ้ามีใครมาถาม ผมก็จะตอบแบบนี้


ที่ว่าแตกต่างจากครูบาในปัจจุบัน คือ ครูบาอุ๊กแก๊ส ใช่ป่าวคะพระอาจารจารย์ คริคริ(โยมพูดอย่างนี้ไม่รู้ว่าบาปหรือป่าวเจ้าคะ) ซึ่งมีอยู่มากมายที่เห็นปัจจุบัน ใส่ผ้าสีกรักแดง รูปร่างผมเพรียว หน้าตาสดใส มือถือตาลปัตร เดินช้าๆ พูดช้าๆ บางสำนัก เคี้ยวหมากด้วยนะคะ เพราะจะได้ขลัง คริคริ


ทุกสิ่งมีอยู่ได้ เพราะมีเหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่ ในสังคมที่คนมีทุกข์ ต้องการที่พึ่งทางใจ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่พึ่งพระรัตนตรัย ก็ไปพึ่งเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เทพต่าง ๆ(ที่หนีอินเดียมาอยู่ไทยเต็มไปหมด) รวมถึงท่านที่เป็นพระพิเศษ


พระพิเศษ หมายถึงพระ อย่างไร เช่นไร เจ้าคะ พระอาจารย์ พระวิเศษมั้งคะ


ไม่ใช่พระวิเศษ คนละคนกันเลย ในที่นี้ เป็นพระพิเศษ (เหมือนเด็กพิเศษ 55) "เด็กคนนี้ เป็นเด็กพิเศษ" มันมีนัยยะอยู่


พระพิเศษ ก็คือพระที่พูดอวดคุณพิเศษ หรืออุตริ ใช่ป่าวคะ สร้างเรื่อง สร้างกระแส เพื่อโฆษณาตนเอง


ในสมัยพุทธกาล นักบวชบางท่าน มีอุจจาระเป็นภักษา คนศรัทธามาก บางท่าน ห่มกายด้วยใบไม้ ผมคน หนังสัตว์ จิปาถะ ปัจจุบันก็ไปดูได้ที่อินเดีย อีกสองปีจะมีพิธีมหากุมภเมลา มีนักบวชพิเศษมากมายร่วมงาน ต้องการเห็นก็ไปดูได้


นักบวชแก้ผ้า เขาถือแบบไหนคะพระอาจารย์ แล้วเขาไม่อายหรือคะ หนูเป็นผู้หญิง หนูไม่กล้าดูด้วยถ้าเจอนักบวชแก้ผ้าจริงๆ หนูมีคำถามที่สงสัยจะถามว่า นักบวชเหล่านี้ เป็นนิกายอะไร และจะต้องแก้ผ้าแบบนี้ตลอดไป หรือเฉพาะมีพิธีกรรมคะ และท่านไม่หนาวหรือคะถ้าเป็นฤดูหนาว อยากทราบจริงๆคะ


นักบวชแก้ผ้า ที่อยู่ในอินเดียนั้น มี ๒ ประเภท คือ 1. นักบวชศาสนาเชน นิกายทิฆัมพร ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิม มีมาตั้งแต่สมัยโพธิกาล ถือวินัยเคร่งครัด จะแก้ผ้าเมื่อได้ฝึกถึงขั้นที่สมมติว่า กิเลสไม่กำเริบแล้ว กลุ่มนี้จะแก้ตลอด ไม่นุ่งผ้าเลย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และจะไม่อยู่ประจำที่ในวิหารหรือวัด แต่จะย้ายไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการดูแลวัด วัดจะเป็นที่บูชาอย่างเดียว มีกรรมการวัดดูแล 2. นักรบกลุ่มนาคะบาบา ในศาสนาฮินดู เป็นทั้งนักรบเป็นทั้งผู้สละตนเหมือนนักบวช กลุ่มนี้ ไม่ได้แก้ผ้าตลอดเวลา จะเเก้เมื่อต้องการแสดงพลังของตน หรือเมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ คล้ายๆ เป็นกองทหาร มีอาวุธประจำกายด้วย ได้รับยกย่องในศาสนาฮินดูมาก เพราะเป็นผู้เสียสละชีวิตป้องกันศาสนาจากอิสลาม เชื่อว่า จะชนะศัตรูได้ ต้องชนะตนเองก่อน คือสละทุกอย่างได้ ท่านก็หนาวเหมือนเราท่าน แต่ด้วยการฝึกตน แยกความหนาวออกจากจิตได้ ข่มได้ กายหนาวแต่ใจไม่หนาว


กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับคำตอบ พระอาจารย์แล้วนิโรธกรรมทำแล้วได้อะไรเจ้าคะ มีความสำคัญอย่างไร ทำไมพระถึงเข้านิโรธ


ก็คงได้ตามเจตนาของผู้กระทำ ถ้าไม่งั้นคงไม่ทำ ถ้าไม่ได้ (ฮา) คือ สมัยก่อน ถ้าเข้านิโรธกรรม(เคร่งพิเศษเพื่อทรมานตนของพระปุถุชน) ก็เพื่อข่มกิเลส ฝึกฝนตนเอง แม้จะค่อนไปทางอัตตกิลมถานุโยค ก็เป็นที่สรรเสริญของผู้กระทำ เพื่อจุดประสงค์ดี เหมาะสำหรับบางท่าน ที่เห็นว่า ต้องเอาหนัก ๆ กิเลสจึงจะอ่อนตัวได้ อย่างน้อย ก็เรียนรู้ตน ได้อดทน ฝึกขันติ แต่ถ้าเพื่อเจตนาอื่น ก็คงมี แล้วแต่ว่า ท่านทำเพื่ออะไร


แล้วนักบวชอย่างบ้านเรา แก้ผ้าได้ป่าว คริคริ พูดเล่นจร้า แต่อยากทราบว่าพระแบบนิกายเราใส่ ก.ก.น. ไม่ได้ใช่ไม๊คะ ดิฉันเป็นพยาบาล อยู่ตึกสงฆ์ เห็นพระใส่ ก.ก.น. เยอะมาก เวลาฉีดยาให้พระคุณท่าน


พึ่งทราบนะครับว่า มีพิธ๊นิโรธกรรม เพราะเห็นตามป้ายโฆษณาข้างทางว่า จะมีพระ...... ทำพิธีออกนิโรธกรรม เลยมาหาข้อมูลดู ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง


เรียกว่าเข้าสาก.. อุ๊ยไม่ใช่เข้าฉาก...มากกว่าเข้านิโรธ


ก้อพูดตรงๆไปเลยดิ ว่าจัดฉาก สร้างกระแสดัง


ความเห็นที่ 14 มีปัญหาลักษณะคล้าย ๆ อย่างนี้มาก ได้หรือไม่ได้ ปัญหาต่อมา ใครมีอำนาจตัดสิน ว่า ได้หรือไม่ได้


แล้วมีพระแถววัดพระแก้วมีพระเพศที่ ๓ เป็นคู่ขาละคะ ปรับอาบัติปาราชิกได้ไหมเจ้าคะ


ถามมาเป็นปีแล้วนะคะว่า แถววัดพระแก้วมีพระเลขา..รูปหนึ่งเคยมีคู่ขาเกย์ (พระกระเทย) เป็นคู่ขา ควรจะบ่มต่อไปหรือไม่ละเจ้าค่ะ เจ้าคณะอยู่ไหน ไม่เห็นทำอะไรเลย อยู่กันแบบผัวเมียด้วยนะ จริงหรือเปล่าค่ะ อดุลย์ ท่าจำปี พะเยา กล้าสาบานมั้ยค่ะอดุลย์


องค์ขะหลำดำไปไหนละเจ้าคะ ไม่เห็นมาตอบเรื่องพระเลขา...มีคู่ขาเป็นเกย์ หรือองค์ขะหำดำจะเป็นคนเดียวกับ อดุลย์ ท่าจำปี พะเยา เงียบเลยนะ ชี้แจงสิค่ะ อยากทราบ ทีเรื่องอื่นอุตริรู้ไปทุกเรื่อง แต่เรื่องผัว ๆ เมีย ๆ กระเทย เกย์ วัดพระแก้วเงียบเหมือนปากอมขี้นะเจ้าคะ อดุลย์ ท่าจำปี พะเยา


สมัยนี้ยุคโลกาภิวัฒน์ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

ตอบกระทู้