วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การอาราธนาศีล

เปิดอ่าน 1015 ครั้ง

นมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะ หนูมีข้อสงสัยที่จะเรียนถามอีกแล้วค่ะส่วนใหญ่ในงานต่าง ๆ ที่ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี หนูเห็นจะต้องมีพ่ออาจารย์มาเป็นผู้นำในการอาราธนาศีลและขั้นตอนต่าง ๆ เสมอ หนูอยากทราบว่าถ้าที่บ้านหนูมีงานบุญเช่นทำบุญบ้าน แต่งงงาน หรือจัดงานวันเกิดที่ต้องนิมนต์พระมาทำพิธีที่บ้านของเราเอง หนูซี่งเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้นำในการนมัสการพระรัตนตรัย รวมถึงการอาราธนาศีล และขั้นตอนต่าง ๆ จนจบพิธีสงฆ์ได้หรือไม่ แล้วถ้ากำหนดว่าต้องเป็นพ่ออาจารย์หรือผู้ชายเท่านั้น ผู้ชายคนนั้นจะต้องผ่านการบวชมาแล้วหรือไม่


ไม่จำเป็น ไม่มีข้อบังคับใดในศาสนาเราในเรื่องนี้ การอาราธนาศีลเป็นต้น เป็นความประสงค์ของผู้อาราธนาเอง ไม่ใช่จะอาราธนาแทนกันได้ ที่ประเพณีท่านมีพ่ออาจารย์นั้น ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่ไม่รู้เรื่องพิธีเลย ทำบุญเองไม่ได้ และเพื่อการเป็นแนวเดียวกันของพิธีการ จะได้เกิดความเรียบร้อย ไม่เคอะเขินในงาน แต่ก็ใช่ว่า เป็นเรื่องจำเป็น กรณีที่เป็นเรื่องที่เป็นการภายในบ้านเราเอง ไม่ได้เชิญแขกบุคคลสำคัญมากมาย หรือที่เราเห็นว่า เราทำเองได้ หนังสือก็มี พระอาจารย์ก็แนะนำ อย่างนี้ ทำเองดีที่สุด ได้เจริญกุศลเต็มที่ ได้ฝึกตนด้วย

ตอบกระทู้