วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระแก้วมรกต;มองผ่านประวัติศาสตร์(สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์

วันที่ 2017-08-21

สอบถามเรื่องพระรอดที่ทางวัดให้เช่าบูชาครับ

วันที่ 2017-05-11

เขียนทั้งน้ำตา ถวายคำอาลัย พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2016-10-18

รถกะบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ 2016-04-20

ตามรอยบุญโบราณสถานเมืองเชียงแสน..ตอนวัดป่าสัก...(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2016-03-29

จดหมายถึงพ่อ..เล่าเรื่องเมืองเชียงแสน(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2016-03-02

พระเจ้าล้านทอง

วันที่ 2016-02-13

ชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอนตอน...ประเทศอินเดีย...(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2016-01-21

ชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอน.เรื่องพญามังราย(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2015-07-04

สอบถาม การบวชพระเข้าพรรษา

วันที่ 2015-06-26

gpsวัดพื้นที่ เครื่องวัดพื้นที่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 2015-05-21

โครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2015-04-11

ความเหมาะสมและพฤติกรรม

วันที่ 2014-10-31

สอบถามหลักสตร ป.ตรี

วันที่ 2014-09-23

เทคนิคการเขียนการเขียนหนังสือ..แบบเรื่องเล่า...

วันที่ 2014-08-11

ประตูธรรมแห่งปัญญา... กว่าจะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 2014-08-10

พระธรรมราชานุวัตร;นโยบาย "เข้าวัดโดยไม่เสียสตางค์"และ"ชมรมสวดมนต์วันเสาร์"โดย.... สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์...

วันที่ 2014-08-09

สิบปี;ศรัทธาที่แน่วแน่ของชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย(สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

วันที่ 2014-07-13

น้ำตาของคนดี..เพื่อความดี(โดย...กระต่ายใต้เงาจันทร์)

วันที่ 2014-03-18

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 2013-12-26

สอบถามการบวชพระที่วัดพระแก้วครับ

วันที่ 2013-11-22

เดินรอยบุญตามเส้นทางธรรมที่เชียงแสน

วันที่ 2013-03-06

วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายและชมรมสวดมนต์วันเสาร์ เชิญร่วมไหว้พระสวดมนต์ปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชา ณ.โบราณสถานเชียงแสน

วันที่ 2013-02-19

พระแก้วผงหยก ปี ๒๕๓๔ มีพระเกจิท่านใดมาเสกบ้าง

วันที่ 2013-02-06

พิธีมังคลาภิเษก สมโภชพ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อบูชาเป็นวัตถุมงคลในการร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 2012-09-29

การบรรยายธรรมเรื่องธรรมมะกับการใช้ชีวิตโดยพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ณ.วัดพระแก้วเชียงราย

วันที่ 2012-09-14

ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’

วันที่ 2012-09-10

ประชาชนชาวเชียงรายร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาที่วัดพระแก้ว

วันที่ 2012-08-02

พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖บรรยายพิเศษในงานการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ

วันที่ 2012-07-30

มิตรภาพในเส้นทางแห่งธรรมที่บ้านดอยโป่งไฮ

วันที่ 2012-06-17

ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย

วันที่ 2012-06-04

ธรรมศึกษา

วันที่ 2012-05-14

ไฟไหม้โหมตลาดเชียงรายคละคลุ้งไปด้วยกลุ่มควัน แม่ค้า ประชาชนวิ่งหนีอลหม่าน

วันที่ 2012-05-03

ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในวันงานแห่งความยินดีของนิสิตมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว

วันที่ 2012-04-23

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๕๗

วันที่ 2012-04-18

ขอเชิญชวนร่วมอนุมโทนาบุญและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน๑๗๘ รูป

วันที่ 2012-04-01

ข้อคิดในวันมาฆะบูชาจากพระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 2012-03-07

ธารน้ำใจสู่สายใยชุมชนมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วเชียงราย

วันที่ 2012-01-29

เชิญชวนร่วมพิธีสืบชะตารับขวัญปีใหม่ที่ห้องเรียนเชียงราย

วันที่ 2012-01-06

สวดมนต์ข้ามปีวัดพระแก้วเชียงรายกับพระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 2012-01-04

คณาจารย์และพระนิสิต มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้วตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรีคณะสงฆ์ภาค ๖

วันที่ 2011-12-28

สวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธที่วัดพระแก้วเชียงราย

วันที่ 2011-12-21

หนึ่งความประทับใจในงานบุญที่วัดปางริมกรณ์

วันที่ 2011-12-20

สะพานใจสู่สายใยสะพานบุญ

วันที่ 2011-12-11

ฝากประชาสัมพันธ์ งานฉลองวิหาร วัดพระแท่น จ.ลำปาง

วันที่ 2011-11-24

ศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บe-comerce และการทำ internet marketing" ใน concept ใครๆก็เป็นเจ้าของกิจการได้ อบรมในวัน เสาร์

วันที่ 2011-11-15

ได้อะไรจากธรรมยาตรา

วันที่ 2011-11-03

แนวข้อสอบและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวงประจำปี2554

วันที่ 2011-10-23

ผมจะเป็นคนดี

วันที่ 2011-10-23

หมายกำหนดการเดินธรรมยาตราสู่ดอยตุง

วันที่ 2011-10-20

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาเอก

วันที่ 2011-10-17

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท

วันที่ 2011-10-17

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาตรี

วันที่ 2011-10-16

ตักบาตรเทเวของคนเชียงราย

วันที่ 2011-10-13

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วัดศรีอ้วนครับ

วันที่ 2011-10-06

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 2011-09-30

การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยแบบฉบับพระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 2011-09-20

อาหารที่ใส่บาตร

วันที่ 2011-09-05

ขอเมตตาผู้รู้ช่วยไขข้อสงสัยครับ

วันที่ 2011-08-18

facebook ที่สามารถติดต่อกับวัดพระแก้วได้

วันที่ 2011-07-27

ถามเรื่องการเรียนภาษาล้านนา

วันที่ 2011-07-23

เข้าพรรษาที่มีความหมายภายใต้คำสอนของ''พระธรรมราชานุวัตร''

วันที่ 2011-07-20

คำสอน

วันที่ 2011-07-17

สร้างวัดเชตวัน

วันที่ 2011-07-16

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 2011-07-13

ถามเรื่องคำอธิษฐานในบทสวดมนต์

วันที่ 2011-07-10

เว็บดูเหงาๆ

วันที่ 2011-07-06

อยากได้นักการเมืองจริงใจ

วันที่ 2011-07-01

เลือกตั้งโค้งสุดท้าย

วันที่ 2011-06-30

ใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 2011-06-24

ถาม

วันที่ 2011-06-15

ธรรมะมัดใจคน

วันที่ 2011-06-10

ถือศีลเข้าพรรษา

วันที่ 2011-06-09

ภาษาล้านนา

วันที่ 2011-06-09

การเลือกตั้ง

วันที่ 2011-06-08

ปอยหลวงวัดพระแก้ว

วันที่ 2011-06-05

อยากให้วัดพระแก้วมีสถานีโทรทัศน์

วันที่ 2011-06-05

ลาสิกขากลางพรรษา

วันที่ 2011-06-04

เราไม่ทราบมาก่อนว่าชายที่เราคบมีครอบครัวแล้วเราบาปหรือป่าวค่ะ

วันที่ 2011-06-01

วิสาขบูชา

วันที่ 2011-05-13

การเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วันที่ 2011-05-13

มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือปล่าวคะ

วันที่ 2011-05-13

เวียนเทียน

วันที่ 2011-05-08

เกิดมาผิดเพศ

วันที่ 2011-05-03

พระรับบาตรเกินและหลายรอบ

วันที่ 2011-05-03

แก้กรรมแบบพิศดาร

วันที่ 2011-05-01

2600 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันที่ 2011-04-29

สอบถาม

วันที่ 2011-04-21

พระหัวคะแนน

วันที่ 2011-04-21

สอบถามราคาวัตถุมงคลของวัดพระแก้วครับ

วันที่ 2011-04-19

สอบถามราคาวัตถุมงคลของวัดพระแก้วครับ

วันที่ 2011-04-19

อยากทราบประวัติขนทรายเข้าวัด

วันที่ 2011-04-18

มีธรรมะอะไรปราบสามีเจ้าชู้

วันที่ 2011-04-18

การปล่อยสัตว์

วันที่ 2011-04-18

อยากถาม

วันที่ 2011-04-15

สามเณรเล่นสาดน้ำสงกรานต์

วันที่ 2011-04-15

ทำไมพระชอบพูดว่า " อันมีชื่อว่า " ค่ะ

วันที่ 2011-04-14

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 2011-04-12

ลูกอะไรคะ

วันที่ 2011-04-11

บวชวัดไหนดี

วันที่ 2011-04-08

ดูพระ

วันที่ 2011-04-08

อยากได้คาถาปราบลูกดื้อ

วันที่ 2011-04-08

อยากกลับบ้าน

วันที่ 2011-04-05

ทำดีได้ดี แต่ทำไมผู้ชายถึงชอบคนสวยมากกว่าคนดี

วันที่ 2011-03-28

เผยแผ่

วันที่ 2011-03-27

การกราบสงฆ์และชี

วันที่ 2011-03-21

ครูบา

วันที่ 2011-03-21

หลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นบาปหรือไม่

วันที่ 2011-03-13

การุณยฆาต

วันที่ 2011-03-13

โลกเปลี่ยนแปลง

วันที่ 2011-03-13

ถามเรื่องบวชเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 2011-03-09

สับสนเรื่องคำ

วันที่ 2011-03-09

เส้นสาย เงินตรา

วันที่ 2011-03-09

ข่าวคราวเรื่องพระสงฆ์ทางภาคใต้

วันที่ 2011-03-08

อยากทราบความเห็น

วันที่ 2011-03-08

อาณาปานสติ

วันที่ 2011-03-05

ชมภาพกิจกรรมวันเปิดอบรมบาลี

วันที่ 2011-02-26

ขอผู้รู้กรุณาอธิบายด้วย

วันที่ 2011-02-24

บทสวดมนต์ที่ดี

วันที่ 2011-02-24

ความศรัทธาอยู่ที่ใด

วันที่ 2011-02-24

เพื่อนฝากมาถาม

วันที่ 2011-02-24

ถามเรื่องทำบุญ

วันที่ 2011-02-24

เหตุผลของคนอารมณ์ดี

วันที่ 2011-02-22

การใช้เงินวัดผิดประโยชน์และผิดวัตถุประสงค์

วันที่ 2011-02-21

งง เรื่องคำภาษาวัด

วันที่ 2011-02-21

ดูดวง ผูกดวง

วันที่ 2011-02-21

อยากถวายเพลพระ

วันที่ 2011-02-21

เยาวชนน้อยตามรอยแสงธรรมที่เชียงแสน

วันที่ 2011-02-20

ไปวัดแล้วทำไม โดนอย่างนี้ครับ ทำให้ไม่อยากไปวัดเสียแล้วครับ

วันที่ 2011-02-18

บทสวดมนต์

วันที่ 2011-02-17

พระยุ่งการเมืองได้ป่าว

วันที่ 2011-02-17

ไม่ได้เจตนาชน

วันที่ 2011-02-17

เดินจงกรมได้อะไร

วันที่ 2011-02-14

อยากทราบการนับเดือนทางภาคเหนือ

วันที่ 2011-02-14

ครูพระสอนศีลธรรม

วันที่ 2011-02-13

ทำบุญใส่บาตร

วันที่ 2011-02-13

สอบถามเรียนต่อ ป.โท

วันที่ 2011-02-08

เสียงโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 2011-02-06

ข่าวเรื่องพระธาตุหลวงตา

วันที่ 2011-02-05

ทุกข์ใจเรื่องลูกสาวคนเดียว

วันที่ 2011-02-05

ขึ้นดอยตุง

วันที่ 2011-02-02

สิ่งที่วัดต้องการ คนไม่ทราบ

วันที่ 2011-02-02

ศาสนาพุทธ

วันที่ 2011-01-31

ถ้าเราซื้อบริการจากหญิงอื่น โดยภรรยายินยอม บาปหรือเปล่าครับ

วันที่ 2011-01-27

พระสังฆาธิการ

วันที่ 2011-01-26

การทำวัตรเย็น

วันที่ 2011-01-25

ขึ้นดอยตุง

วันที่ 2011-01-25

เห็นเป็นอย่างรัยบ้างอะ

วันที่ 2011-01-23

อยากรู้ประวัติวันเป็งปุ๊ด

วันที่ 2011-01-20

เดินขึ้นดอยตุงวันไหนค่ะ

วันที่ 2011-01-17

วิธีแก้เครียด

วันที่ 2011-01-17

เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหม

วันที่ 2011-01-16

หน้าหนาว

วันที่ 2011-01-11

อยากเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระที่เข้าวิปัสสนากัมมัฎฐาน

วันที่ 2011-01-09

อนุโมทนา กับพระนิสิต มจร และสามเณร โรงเรียนพุทธวงศ์ วิทยา ทุกรูป ที่เข้าวิปัสสนากัมมัฏฐาน เจ้าค่ะ

วันที่ 2011-01-06

วัดพระแก้วเชียงราย เป็นสถานที่ควรไปไหว้ และขอพรจากพระ ในปีนี้

วันที่ 2011-01-02

Wishing you a happy and prosperous New Year !

วันที่ 2010-12-31

ตักบาตรวันปีใหม่

วันที่ 2010-12-29

สงสัยเรื่องนิพพาน

วันที่ 2010-12-26

พระสงฆ์ไปเที่ยวงานดอกไม้

วันที่ 2010-12-25

การโกหกโดยไม่ไดตั้งใจ

วันที่ 2010-12-24

ผิดใหม ถ้าฉันเพื่อลูก

วันที่ 2010-12-23

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (บนดอยจำปี)

วันที่ 2010-12-22

แก้กรรมมีจริงไหม

วันที่ 2010-12-18

การที่เราเดินไปถูกจีวร และ บาตรพระ บาปหรือเปล่าค่ะ

วันที่ 2010-12-17

การปฏิบัติธรรม

วันที่ 2010-12-17

จิตอาสา

วันที่ 2010-12-16

ในย่ามพระมีเครื่องสำอางค์

วันที่ 2010-12-13

พิธีนิโรธกรรม

วันที่ 2010-12-12

อยากทราบคำจำกัดความ "อิสระชน"

วันที่ 2010-12-12

ตึกสร้างใหม่

วันที่ 2010-12-08

บุญ กับ กุศล แตกต่างกันอย่างไร?

วันที่ 2010-12-08

ประทับใจคุณหมออำพล

วันที่ 2010-12-05

การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 2010-12-03

ประเพณีลอยกระทง

วันที่ 2010-11-23

พระญี่ปุ่นได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์

วันที่ 2010-11-22

ความรู้วันเสาร์

วันที่ 2010-11-22

การเตรียมตัวเองระยะสุดท้าย

วันที่ 2010-11-22

สอบถาม

วันที่ 2010-11-22

สวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 2010-11-21

การอาราธนาศีล

วันที่ 2010-11-20

บาตรพระ ผุ้หญิงไม่สามารถจับได้หรือค่ะ

วันที่ 2010-11-20

ศิษย์เก่าพุทธิวงศ์และวัดพระแก้วอยู่ที่ไหนกันบ้าง.ขอทราบความเป็นอยู่ด้วยครับ...

วันที่ 2010-11-18

นั่งสมาธิ

วันที่ 2010-11-17

ทุกข์มีมากเหลือเกิน

วันที่ 2010-11-16

ทำไมเราแค่คิด หรือ ทำอะไรบางอย่าง ส่งผลกลับมาหาเราเร็วมากค่ะ

วันที่ 2010-11-15

ทายาทกรรม ทำไมเราต้องได้รับผลกรรมทั้งๆ ที่เราไม่ได้ทำด้วยหละค่ะ

วันที่ 2010-11-15

ของที่เราใส่บาตรเวลาที่พระบิณฑบาตร

วันที่ 2010-11-15

การให้อภัย และการอโหสิกรรม

วันที่ 2010-11-13

ถ้าเราสมาทานศึล 8 แล้วเราทำผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดหมดทุกข้อและต้องได้รับโทษด้วยใช่ใหมค่ะ

วันที่ 2010-11-12

การสมาทานศีลและการผิดศีล

วันที่ 2010-11-11

ตั๋วเครื่องบินไปอินเดียและพม่าถูกมาก

วันที่ 2010-11-09

กิจกรรมทางวัด

วันที่ 2010-11-08

พระธุดงค์

วันที่ 2010-11-08

แจ้งข่าวออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศเคลื่อนที่

วันที่ 2010-11-08

จะใช้วิธีการใดลงโทษกับเณรที่หนีไปเล่นเกมส์

วันที่ 2010-11-03

สอบถามเรื่องเช่าพระพุทธรูปเชียงแสนของวัดพระแก้ว

วันที่ 2010-11-03

นิกายในพระพุทธศาสนา

วันที่ 2010-11-01

พระสงฆ์มีส่วนช่วยสังคมด้านไหนบ้าง?

วันที่ 2010-11-01

ทำไม แม่ครัวที่วัดพระแก้วถึงดุจังเลยครับ!

วันที่ 2010-10-25

คนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัด..(มหาลัยสงฆ์-โรงเรียนปริยัติ).......ออกมาแล้วสู้เด็กข้างนอกไม่ได้จริงหรือไม?

วันที่ 2010-10-22

สอบถามรายละเอียด เรื่องเรียนมหาลัย

วันที่ 2010-10-19

ทำแท้ง ทำไมผู้เป็นแม่ถึงได้รับผลเพียงผู้เดียวค่ะ

วันที่ 2010-10-16

ความแตกต่างของศาสนาพุทธ

วันที่ 2010-10-15

เฉพาะพระไทยเท่านั้นใช่ใหมค่ะที่โกนคิ้ว เพราะอะไร ทำไมพระประเทศอื่นถึงไม่โกนคิ้วค่ะ

วันที่ 2010-10-14

ศีลของภิกษุณีกับศีลของพระภิกษุ

วันที่ 2010-10-13

ทำไมไม่มีภิกษุณีในประเทศไทยคะ

วันที่ 2010-10-13

วัดพระแก้วจะมีโครงการยุวชนอ่านสังวัธยายพระไตรปิฏกสากลหรือเปล่าค่ะ

วันที่ 2010-10-08

กรรมทางกาย วาจา และใจ อย่างใหนให้บาปมากกว่ากันค่ะ

วันที่ 2010-10-07

ทำไมพระถึงใส่จีวรสีไม่เหมือนกันครับ

วันที่ 2010-10-06

ชายกับชายรักกันผิดศีลข้อ 3 ใหมค่ะ

วันที่ 2010-10-06

ทำไมโอกาสของหญิงที่จะได้สนทนาธรรมกับพระนั้นยากกว่าชายค่ะ

วันที่ 2010-10-06

ถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแทบทุกวัน เราจะทนอยุ่หรือจะก้าวออกไปดีค่ะ

วันที่ 2010-10-04

คนแต่งเพลงล้อเลียนศีลและพระบาปใหมครับ

วันที่ 2010-10-03

ถูกทำร้ายด้วยวาจาทุกวันเหมือนจะบ้าตาย จะทำอย่างไรดีค่ะ

วันที่ 2010-10-03

ทำไมทำดีถึงไม่ได้ดีค่ะ

วันที่ 2010-10-03

การปลงอาบัติ พระทำอย่างไรกันหรือค่ะ

วันที่ 2010-10-02

พระจัดดอกไม้ในงานแต่ง

วันที่ 2010-09-29

เอาของสงฆ์โดยไม่ได้ขออนุญาติ เพิ่งรู้ว่าเป็นบาป ควรทำอย่างไรดีค่ะ

วันที่ 2010-09-28

สาธุ

วันที่ 2010-09-25

พระสวดปาฏิโมกข์เพื่ออะไรค่ะ

วันที่ 2010-09-23

พระสงฆ์ขับรถยนต์

วันที่ 2010-09-22

พระสงฆ์ขึ้นห้างสรรพสินค้าผิดศีลไหมคะ

วันที่ 2010-09-22

ปัญหา กับปัญญา

วันที่ 2010-09-22

ตายแล้วฟื้นมีจริงไหม

วันที่ 2010-09-21

ลูกทำผิดร้ายแรงต้องทำอย่างไรดี

วันที่ 2010-09-13

บวชในช่วงเข้าพรรษาได้หรือไม่ครับ

วันที่ 2010-09-12

เป็งปุ๊ด

วันที่ 2010-09-02

พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกตอนไหน

วันที่ 2010-07-14

พระไตรปิฎก

วันที่ 2010-04-26

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

วันที่ 2010-02-15