วันวิสาขบูชา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ)