วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร)

วันที่ 22 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม

วันที่ 04 กันยายน 2562

กําหนดสวดพระอภิธรรม พิธีบําเพ็ญกุศลศพ พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 04 กันยายน 2562

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 04 กันยายน 2562

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑

วันที่ 10 มีนาคม 2558

ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2557

ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗"

วันที่ 10 กันยายน 2557

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

วันที่ 01 เมษายน 2557

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย

วันที่ 29 กรกฏาคม 2555

ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555

วันที่ 22 มีนาคม 2555

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 09 กรกฏาคม 2554

คณะสงฆ์จัดพิธีมุทิตาจิตผู้สอบเปรียญได้

วันที่ 09 กรกฏาคม 2554

รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)

วันที่ 09 กรกฏาคม 2554

มจร.วัดพระแก้ว ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม สนง.พุทธ จัดอ่านปั๊บสา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2554

คณะสงฆ์ศรีลังกา ๕๐ รูปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 เมษายน 2554

คณะสงฆ์สักการะดำหัวพระธรรมราชานุวัตร เนื่องในวันมหาสงกรานต์

วันที่ 20 เมษายน 2554

วัดพระแก้ว จัดทำบุญพิเศษวันที่ 15 และ 16 เมษายน

วันที่ 11 เมษายน 2554

วิทยาลัยพุทธใหญ่ที่สุดในโลก เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

วันที่ 10 เมษายน 2554

สภาพุทธศรีลังการ่างแผน สกัดพระสงฆ์ลาสิกขา

วันที่ 10 เมษายน 2554

วัดพระแก้วจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 01 เมษายน 2554

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเที่ยววัดอย่างไรให้ได้สุข

วันที่ 19 มีนาคม 2554

ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง

วันที่ 18 มีนาคม 2554

วัดพระแก้ว เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สมร ลิมปกาญจนรัตน์

วันที่ 09 มีนาคม 2554

มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว รับสมัครพระนิสิตและคฤหัสถ์ศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 09 มีนาคม 2554

พลตรีวิศิษฐ แจ้งประจักษ์และคณะ สร้างฉัตรถวายพระหยกเชียงราย

วันที่ 09 มีนาคม 2554

คุณแม่สมร ลิมปกาญจนรัตน์ ศรัทธาวัดพระแก้ว ถีงแก่กรรม

วันที่ 08 มีนาคม 2554

วัดพระแก้ว รับสมัครเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 08 มีนาคม 2554

เชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 เมษายน 2554

เพิมรถไปเชียงแสนวันที่ 18 เป็น 3 คัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

รถรับส่งจากวัดพระแก้ว ไปเชียงแสน

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554

ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมสวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2554

เชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมปัญญารัตน์ วัดร่องเผียว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จโรงเรียนวัดวิเชตร์มณี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

ธรรมยาตรา เดินจาริกบุญจากวัดพระแก้ว ไปดอยตุง ปี ๒๕๕๕

วันที่ 27 มกราคม 2554

รถรับส่งจากวัดพระแก้ว ไปวัดศาลาเชิงดอย

วันที่ 27 มกราคม 2554

วันที่ ๒๙ มกราคม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์สวดมนต์ตามปกติ

วันที่ 26 มกราคม 2554

ขอความร่วมมือรถขึ้นพระธาตุดอยตุงวันที่ 29 มกราคม เวลา 14.00-17.00

วันที่ 23 มกราคม 2554

รายงานกิจกรรมวันธรรมสวนะที่ 19 มกราคม

วันที่ 19 มกราคม 2554

กำหนดการพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม มจร.วัดพระแก้ว

วันที่ 08 มกราคม 2554

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชมรมสวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 08 มกราคม 2554

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ สวดมนต์วันที่1 ตามปกติ

วันที่ 01 มกราคม 2554

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 01 มกราคม 2554

ประวัติดอยจำปี (ม่อนจอมแว่)

วันที่ 28 ธันวาคม 2553

สงฆ?น่าน สร้างอาคารเรียน มจร. ๔๗ ล้านบาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2553

รายงานการสัมมนาเรื่องศึกษาเชิงลึกแดนพุทธภูมิ

วันที่ 23 ธันวาคม 2553

พิธีพุทธาภิเษกพระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช

วันที่ 21 ธันวาคม 2553

กิจกรรมพระที่ส่งไปศึกษาที่อินเดีย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

ขอเชิญชมรมสวดมนต์วันเสาร์ฟังบรรยายพิเศษ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

ประชุมคณะกรรมการบูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2553

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 05 ตุลาคม 2553

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 25 กันยายน

วันที่ 25 กันยายน 2553

ขอเชิญร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วันที่ 26 กันยายน 2553

บูรณะศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

วันที่ 20 กันยายน 2553

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2553

ขอเชิญร่วมตักบาตรวันเป็งปุ๊ด (เที่ยงคืน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2553

คณะสงฆ์ขึ้นสำรวจศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

วันที่ 16 สิงหาคม 2553

ผจล.ฝ่ายเผยแผ่เยี่ยมชมการเรียนการสอนของวัดพระธาตุสายเมือง พม่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2553

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดงาน 30 ปี กพด.

วันที่ 13 สิงหาคม 2553

อนุโมทนาบุญเลี้ยงพระ วันที่ 9 สิงหาคม

วันที่ 09 สิงหาคม 2553

นักเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก

วันที่ 07 สิงหาคม 2553

สรุปผลแบบสอบถาม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว

วันที่ 06 สิงหาคม 2553

ส่งพระสงฆ์ ๕ รูปจำพรรษา ณ ประเทศอินเดีย

วันที่ 04 สิงหาคม 2553

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ถวายร่มแด่พระสงฆ๋

วันที่ 02 สิงหาคม 2553

แจกสติกเกอร์ชมรมสวดมนต์วันเสาร์

วันที่ 31 กรกฏาคม 2553

พระอุโบสถวัดพระแก้ว เปิดตามปกติแล้ว

วันที่ 31 กรกฏาคม 2553

อ่านบทสัมภาษณ์พระธรรมราชานุวัตร เรื่องการจัดการวัด

วันที่ 29 กรกฏาคม 2553

พระสงฆ์ 306 รูปทำสังฆสามัคคีอุโบสถ ณ วัดเจ็ดยอด เชียงราย

วันที่ 26 กรกฏาคม 2553

ครูบาบุญชุ่มถวายทุนการศึกษาสงฆ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ 24 กรกฏาคม 2553

วัดพระแก้วส่งพระนิสิตไปจำพรรษาวัดบ้านน้ำลัด

วันที่ 21 กรกฏาคม 2553

การประชุมคณะกรรมการวัดและมูลนิธิ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๓

วันที่ 19 กรกฏาคม 2553

วัดพระแก้วแต่งตั้งไวยาวัจกร ๔ คน

วันที่ 17 กรกฏาคม 2553

เจ้าคณะอำเภอแม่จัน อายุ 77 สอบบาลีได้

วันที่ 14 กรกฏาคม 2553

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว เชิญร่วมถวายร่มพระ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2553

การจัดเรียนบาลีของวัด

วันที่ 13 กรกฏาคม 2553

พุทธศาสนิกชนเชียงราย สนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น

วันที่ 09 กรกฏาคม 2553