วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

พระประวัติพญามังราย

เปิดอ่าน 3571 ครั้ง

พระประวัติพญามังราย (พ่อขุนเม็งรายมหาราช)                        พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

โดยสังเขป                                                                                            วัดพระแก้ว เชียบราย

พระบิดา                พระเจ้าลาวเม็ง เจ้าเมืองหิรัญนครเงินยาง เชื้อพระวงศ์ ลวจักรราช แห่งแคว้นจก

 

พระมารดา            พระนางอั้วมิ่งจอมเมือง หรือพระนางเทพคำขยาย พระธิดาเจ้ารุ่งแก่นชาย เจ้าเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)

 

ประสูติ                  เมื่อ พ.ศ. ๑๗๘๑

 

พระนาม                เม็งราย มาจากพระนามบิดา ลาวเม็ง  และพระนามมารดา พระนางเทพคำขยาย

 

ครองเมือง            หิรัญนครเงินยาง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๒ หลังพระบิดาทิวงคต

 

อภิเษก                   พระชายา เป็นธิดาเจ้าเมืองเชียงเรือง อภิเษกเมื่อพระชนมายุ ๑๖ ปี

 

สร้างเมือง             ๑.   สร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๑๘๐๕

(เทียบเคียงโดยสมาคมโหรแห่งประเทศไทย)

๒.   สร้างเมืองไชยปราการ (ฝาง) พ.ศ. ๑๘๑๐

๓.   สร้างเมืองกุมกาม (สารภี) พ.ศ. ๑๘๒๙

๔.   สร้างเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๘๓๙

 

พระโอรส              ๑.  ขุนเครื่อง ประสูติ พ.ศ. ๑๘๐๔

๒.   ขุนคราม หรือ พระยาไชยคราม หรือชัยสงคราม ประสูติ พ.ศ. ๑๘๐๗

๓.   ขุนเครือ ประสูติ พ.ศ. ๑๘๑๑

 

เสด็จสวรรคต      พ.ศ. ๑๘๖๐  โดยถูก อสนีบาต (ฟ้าผ่า)  ขณะเสด็จประพาสกลางเมืองเชียงใหม่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553