วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

พระประธาน

เปิดอ่าน 5075 ครั้ง

                                                                                                พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระเจ้าล้านทอง

พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว เชียงราย

พระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี ๒.๘๐ เมตร รอบพระเศียร ๑.๖๐ เมตร นั่งขัดสมาธิราบ พระรัศมีเป็นลักษณะมีดอกบัวตูมอยู่ในเปลวเพลิง ชายสังฆาฏิสั้นเหนือราวพระถัน เม็ดพระศกใหญ่ พระหนุสองชั้นเป็นปมใหญ่และชัดมาก เดิมเป็นของวัดพระเจ้าล้านทอง แต่ได้มีสภาพเป็นวัดร้าง จึงได้รื้อไป ปัจจุบันคือบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และโรงเยนอนุบาลเชียงราย เมื่อวัดพระเจ้าล้านทองถูกรื้อ จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปไว้วัดดอยงำเมือง หรือดอยงามเมือง ต่อมาพระครูธรรมวงศ์วิวัฒน์ (พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) ได้ขออนุญาตกรมศิลปากรอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสุวัดพระแก้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ชาวเชียงรายจึงนิยมเรียกกันว่า “พระเจ้าล้านทอง”

 

พระพุทธรูปองค์นี้ ศาสตราจารย์ จิตร บัวบุศย์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย” หน้า ๘๓-๘๖ พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพขุนจิตรการชำนิ พ.ศ. ๒๕๐๙ ไว้ว่า  “.........พระพุทธรูปสกุลศิลปปาละวะหล่อด้วยโลหะผสม องค์ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร อยู่บนยอดเขางามเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่ามีสถูปพระยาเม็งรายสร้างไว้  เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยแรก ...........”

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553