วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

ปี๋เปิ้ง

เปิดอ่าน 2310 ครั้ง

                                                                                    พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระธาตุประจำปีเกิด

หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญต่อ พระบรมสารีริกธาตุ หรือ กระดูกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า พระบรมธาตุ หรือ พระธาตุ เป็นอย่างยิ่ง ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยการประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ใต้เนินดินรูปครึ่งวงกลม แล้วปักฉัตรไว้ด้านบน ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศก ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดและแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุออกไปบูชายังเมืองต่างๆ ทำให้มีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุขึ้นทั่วไป

สถูปเจดีย์สำคัญของบ้านเมืองต่างๆ ล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุ ฉะนั้นบางครั้งจึงนิยมเรียกสถูปเจดีย์เหล่านั้นว่า พระธาตุ ซึ่งหมายถึง พระบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ภายในสถูปเจดีย์นั่นเอง

สำหรับในดินแดนภาคเหนือของไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด โดยครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

พระธาตุประจำปีเกิดและตัวเปิ้ง

ผู้ที่เกิดปีชวด (ปี๋ไจ้)               ตัวเปิ้งคือหนู          พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม 

ผู้ที่เกิดปีฉลู (ปี๋เป้า)                 ตัวเปิ้งคือวัว           พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ผู้ที่เกิดปีขาล (ปี๋ยี)                  ตัวเปิ้งคือเสือ         พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
ผู้ที่เกิดปีเถาะ (ปี๋เหม้า)          
ตัวเปิ้งคือกระต่าย  พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 
ผู้ที่เกิดปีมะโรง (ปี๋สี)              ตัวเปิ้งคือนาค        พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุวัดพระสิงห์  เชียงใหม่
ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง (ปี๋ใส้)            
ตัวเปิ้งคืองู              พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระสถูปพุทธคยา ประเทศ อินเดีย                   หรือไปไหว้แทนได้ที่ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่     

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย (ปี๋สง้า)          ตัวเปิ้งคือม้า           พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าหรือไปไหว้แทนได้ที่ พระบรมธาตุ วัดบรมธาตุ จ.ตาก

ผู้ที่เกิดปีมะแม (ปี๋เม็ด)           ตัวเปิ้งคือแพะ       พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่เกิดปีวอก (ปี๋สัน)               ตัวเปิ้งคือลิง          พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม จ.นครพนม 

ผู้ที่เกิดปีระกา (ปี๋เร้า)              ตัวเปิ้งคือไก่          พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน

ผู้ที่เกิดปีจอ (ปี๋เสด)                                ตัวเปิ้งคือสุนัข       พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่สามารถไปไหว้แทนได้ที่พระธาตุอินทร์แขวน ในพม่า หรือพระธาตุวัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่
ผู้ที่เกิดปีกุน (ปี๋ไก๊)                  ตัวเปิ้งคือช้าง         พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553