:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว                                                        พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ 

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ – พ.ศ. ๒๕๒๙

นามเดิม คำสุข ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวงศ์ นามฉายา ทานวํโส เกิดที่บ้านศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ประถมบริบูรณ์ในสมัยนั้น) บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง เชียงราย อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖  เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษา อยู่ ณ วัดศรีบุญเรือง จนกระทั่งวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์” และในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 

นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการปกครองดูแลวัดในฐานะเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้พัฒนาวัดในหลายๆด้าน  สร้างสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพิ่มเติม ทั้งยังบูรณะซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับคืนดีงามสง่า วัดพระแก้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากจนได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นอกจากนี้ท่านยังดูแลวัดอื่นๆและอำนวยประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับชุมชนอีกด้วย อาทิการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุดอยตุง วัดดอยงำเมือง วัดดอยทอง หาทุนทรัพย์สร้างตึกคนไข้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สร้างสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทั้งยังหาทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดพระแก้ว การก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย และจัดตั้งมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์

 

 พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรล้านนา สามารถแต่งวรรณกรรมพื้นบ้านได้อย่างดี และเป็นพระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะเทศนาพระเวสสันดร กัณฑ์มหาราชและนครกัณฑ์

 

ท่านอาพาธและมรณะ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วยโรคหัวใจและโรคปอดเรื้อรัง รวมอายุได้ ๗๖ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน

เปิดอ่าน
4274 ครั้ง
 
10 บทความน่ารู้อัพเดทล่าสุด
โฮงหลวงแสงแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
หอพระหยก วันที่ 18 ก.พ. 2553
วัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระอุโบสถ วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระหยกเชียงราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธรูปประจำวันเกิด วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประวัติพญามังราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประธาน วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 18 ก.พ. 2553
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 197459 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 28 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::